Trudny quiz z historii Polski.
Pytamy o średniowiecze

W tym quizie pytamy o ważne daty z historii Polski w średniowieczu. Pytania nie są proste. Zdobędziesz ponad 50 proc.?
Twój wynik:

1 / 15 W którym roku miał miejsce Zjazd Gnieźnieński?

1000
1001
1002

2 / 15 Kiedy miał miejsce zjazd w Gąsawie na którym został zamordowany Leszek Biały?

1217
1227
1230

3 / 15 Kiedy doszło do bitwy pod Legnicą?

1 stycznia 1241 r.
13 marca 1241 r.
9 kwietnia 1241 r.

4 / 15 W którym roku książę Konrad I mazowiecki wezwał zakon krzyżacki do osiedlenia się na pograniczu polsko-pruskim?

1212
1226
1321

5 / 15 W którym roku miał miejsce zamach na króla Polski Przemysła II?

1295
1296
Przemysł II nie był królem Polski

6 / 15 Który z tych władców został najwcześniej koronowany na króla Polski?

Wacław III
Przemysł II
Władysław Łokietek

7 / 15 Kiedy miała miejsce bitwa pod Płowcami przeciwko Krzyżakom?

1330
1331
1332

8 / 15 W którym roku został podpisany pokój w Kaliszu, kończący wojnę polsko-krzyżacką?

1331
1343
1434

9 / 15 W jakich latach miała miejsce wojna trzynastoletnia?

1454-1466
1460-1473
1501-1513

10 / 15 W którym roku miała miejsce bitwa na Zalewie Wiślanym?

1454
1459
1463

11 / 15 W którym roku zmarł Kazimierz Jagiellończyk?

1434
1444
1492

12 / 15 Kiedy został podpisany II pokój toruński pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim?

1466
1468
1470

13 / 15 W którym roku została zawarta unia polsko-litewska w Horodle?

1410
1413
1414

14 / 15 Kiedy Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski?

1384
1385
1386

15 / 15 Który z tych władców nie był polskim królem w XIV wieku?

Kazimierz Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Wszyscy ci władcy rządzili jako królowie w XIV wieku