Koronawirus. Te leki na COVID-19 przyjmuje Donald Trump. Lista jest długa

Koronawirus. Te leki na COVID-19 przyjmuje Donald Trump. Lista jest długa

Donald Trump
Donald Trump Źródło: Newspix.pl
Lekarze prezydenta Trumpa do wyleczenia go z COVID-19 stosują kilka różnych terapii – w tym leki eksperymentalne – w nadziei na złagodzenie objawów i prawdopodobnie skrócenie przebiegu choroby.

Chociaż pozostaje wiele pytań dotyczących stanu prezydenta i kiedy po raz pierwszy zdiagnozowano u niego koronawirusa wywołującego COVID-19, oto, co zostało ujawnione do tej pory o tym, czym był leczony – i kiedy.

Terapia przeciwciałami monoklonalnymi Regeneron

W piątek po południu Biały Dom poinformował w liście, że prezydentowi Donaldowi Trumpowi podano 8-gramową dawkę eksperymentalnego koktajlu terapeutycznego z przeciwciałami, przygotowanego przez firmę biotechnologiczną Regeneron.

Aby opracować terapię przeciwciałami monoklonalnymi, naukowcy z Regeneron wybrali dwa przeciwciała, które w laboratorium najlepiej neutralizują wersję nowego koronawirusa. Przeciwciała to białka wytwarzane przez organizm w celu zwalczania infekcji. Naukowcy skopiowali te dwa przeciwciała, aby przygotować lek na COVID-19.

Koktajl badawczy, znany pod nazwą badawczą REGN-COV2, jest w badaniach klinicznych od czerwca. Niedawno firma ogłosiła wczesne dane z badania z udziałem 275 niehospitalizowanych pacjentów, które wykazały, że leczenie jest bezpieczne, wydaje się zmniejszać poziom wirusa i łagodzić objawy. Dane opublikowane w komunikacie prasowym nie były recenzowane.

Największą poprawę zaobserwowano u pacjentów, u których nie wystąpiła naturalna odpowiedź na zakażenie koronawirusem.

Według Regeneron leczenie wydawało się również zmniejszać potrzebę wizyt lekarskich u pacjentów, z których żaden nie był na tyle chory, aby zostać hospitalizowanym na początku tego badania. Konieczne będzie przeanalizowanie większej ilości danych pacjentów, aby mieć pewność, jak dobrze działa leczenie.

Terapia Regeneron nie została zatwierdzona do jakiegokolwiek użytku i nie otrzymała zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, ale Regeneron prowadzi rozmowy z organami regulacyjnymi, aby sprawdzić, czy FDA rozważyłaby EUA.

Firma z siedzibą w Nowym Jorku potwierdziła, że dostarczyła lek na prośbę lekarzy prezydenta o „współczucie”, ale nie określiła, kiedy otrzymała taki wniosek. „Dostępna jest ograniczona liczba produktów na prośby o współczucie, które zostały zatwierdzone w rzadkich, wyjątkowych okolicznościach na podstawie indywidualnych przypadków” – podał Regeneron w oświadczeniu wydanym w piątek. Prośby te muszą być skierowane przez lekarza. Niektórzy mogą być w stanie otrzymać leczenie w ramach badania klinicznego, podczas którego mogą otrzymać terapię, placebo lub leczenie pozorowane.

Czytaj też:
Jak czuje się zakażony koronawirusem Donald Trump? Jest oświadczenie Białego Domu

Remdesivir

Prezydent Trump otrzymuje pięciodniową serię leku przeciwwirusowego remdesivir, o czym powiedział jeden z leczących go lekarzy podczas odprawy w sobotę. Zabieg ma na celu skrócenie czasu rekonwalescencji u pacjentów z COVID-19.

– Wczoraj wieczorem otrzymał pierwszą dawkę remdesivir IV i naszym planem jest kontynuacja pięciodniowego kursu leczenia remdesivirem –powiedział dr Brian Garibaldi, jeden z lekarzy leczących Trumpa w Walter Reed National Military Medical Center w sobotę.

W badaniu klinicznym III fazy stwierdzono, że remdesivir przyspiesza powrót do zdrowia u średnio chorych pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19, zgodnie z wynikami opublikowanymi w czasopiśmie medycznym JAMA w sierpniu.

Badanie obejmowało prawie 600 pacjentów losowo przydzielonych do otrzymywania albo obecnego standardu opieki nad COVID-19; pięciodniowego leczenia remdesivirem jako dodatek do obecnego standardu opieki; lub 10 dni leczenia i opieki. Powrót do zdrowia każdego pacjenta był śledzony i badany.

Badanie wykazało, że pacjenci z umiarkowanym COVID-19, którzy otrzymali pięciodniowe leczenie remdesivirem, mieli większą szansę poprawy po 11 dniach w porównaniu z tymi, którzy otrzymywali tylko standardową opiekę.

W maju remdesivir stał się pierwszym lekiem terapeutycznym, któremu wydano pozwolenie na nagłe użycie COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.

FDA pierwotnie zezwoliła na awaryjne stosowanie remdesiviru w przypadku COVID-19 w maju, ale tylko w celu leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem, którzy potrzebowali dodatkowego tlenu lub wentylacji mechanicznej, aby pomóc im oddychać. Następnie, 28 sierpnia, FDA rozszerzyła zezwolenie na stosowanie remdesivir w nagłych wypadkach na wszystkich pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, niezależnie od ciężkości ich choroby.

Ten rodzaj autoryzacji FDA oznacza, że lekarze mogą podawać lek swoim pacjentom z COVID-19 jako leczenie nagłe.

Deksametazon

Prezydentowi Trumpowi podano kortykosteroid, deksametazon, w sobotę po przejściowym obniżeniu poziomu tlenu, powiedział lekarz z Białego Domu, dr Sean Conley, podczas niedzielnej odprawy.

– Zdecydowaliśmy, że w tym przypadku potencjalne korzyści na początku prawdopodobnie przeważają nad ryzykiem – powiedział Conley.

Dr Rochelle Walensky, szef oddziału chorób zakaźnych w Massachusetts General Hospital, powiedział, że stosowanie deksametazonu do opieki nad Trumpem „drapało ich po głowach”.

– Generalnie zaczynasz przyjmowanie deksametazonu, kiedy zaczynasz się martwić, że lekarze podążają złą drogą – powiedział Walenksy. – Więc co się dzisiaj stało? (...) Nie jest dla mnie jasne, dlaczego dali mu to, skoro nie potrzebował dodatkowego tlenu.

Lek jest zwykle podawany pacjentom z dodatkowym tlenem lub wymagającym wentylacji.

W Stanach Zjednoczonych deksametazon był stosowany w leczeniu niektórych pacjentów z COVID-19 od wczesnych etapów pandemii, ale niektórzy lekarze ostrzegali wcześniej, że „nie jest to lek na łagodny przebieg choroby”.

W czerwcu wstępne wyniki dużego, randomizowanego badania w Wielkiej Brytanii wykazały, że schemat dawkowania małej dawki deksametazonu przez 10 dni zmniejszył liczbę zgonów o jedną trzecią wśród hospitalizowanych pacjentów wymagających wentylacji.

Badanie to obejmowało około 6400 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19, z których jedna trzecia została zrandomizowana do grupy otrzymującej deksametazon, a pozostali objęci standardową opieką szpitalną.

We wczesnym badaniu deksametazon podawano w dawce 6 mg raz dziennie przez okres do 10 dni, w zastrzykach lub doustnie. Naukowcy nie zgłosili żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych wśród pacjentów przyjmujących deksametazon.

National Institutes of Health mówi w swoich wytycznych na temat leczenia zakażeń koronawirusa, który „u pacjentów z ciężkim COVID-19 może powodować ogólnoukładową (all-of-body) odpowiedź zapalną, która może prowadzić do uszkodzenia płuc i wielosystemowej dysfunkcji narządów”. Na podstawie wyników tego jednego badania panel ekspertów NIH zalecił podawanie deksametazonu pacjentom z COVID-19, którzy potrzebują tlenu.

„Panel odradza stosowanie deksametazonu w leczeniu COVID-19 u pacjentów, którzy nie wymagają dodatkowego tlenu” – czytamy w wytycznych NIH.

W badaniu nad deksametazonem zmarło około 23% pacjentów, którzy otrzymali deksametazon, w porównaniu z około 26% osób, które tego nie zrobiły.

„Nie zaobserwowano korzyści w zakresie przeżycia wśród uczestników, którzy nie wymagali terapii tlenowej w momencie rejestracji” – podał NIH. Jest ku temu powód: lek zmniejsza stan zapalny, ale w ten sposób może osłabiać zdolność organizmu do zwalczania infekcji. Sterydy są szeroko dostępne i już powszechnie stosowane w leczeniu ciężko chorych pacjentów z COVID-19.

Czytaj też:
Donald Trump pojawił się przed szpitalem. „Wiele nauczyłem się o COVID-19”

Terapia tlenowa

Po uprzednim poinformowaniu dziennikarzy w sobotę, że Trump „nie dostaje teraz tlenu”, lekarz z Białego Domu Conley powiedział podczas odprawy w niedzielę, że prezydent otrzymał dodatkowy tlen i miał dwa epizody przejściowych spadków jego poziomu.

W piątek rano „prezydent miał wysoką gorączkę i jego wysycenie tlenem przejściowo spadało poniżej 94%”, jak powiedział Conley. Normalny poziom nasycenia tlenem krwi wynosi 95% lub więcej.

Prezydent początkowo był „dość nieugięty mówiąc, że nie potrzebuje” tlenu. – Nie brakowało mu tchu. Był zmęczony, miał gorączkę i to wszystko – powiedział Conley. Jednak prezydentowi podano tlen.

– Po około minucie na zaledwie dwóch litrach, jego poziom nasycenia powrócił do ponad 95%. Pozostał na tym poziomie przez około godzinę, po czym był wyłączony i nieobecny – powiedział Conley.

Terapia tlenowa lub dodatkowy tlen to leczenie, które dostarcza gaz tlenowy dla pacjentów, którzy mogą mieć trudności z oddychaniem. Tlen może być dostarczany przez rurki spoczywające w nosie, maskę na twarz lub rurkę umieszczoną w tchawicy lub tchawicy.

NIH zauważa, że u pacjentów z COVID-19 często występuje hipoksemia lub niski poziom tlenu we krwi.

Cynk, witamina D, famotydyna, melatonina i codzienna aspiryna

W piątek po południu Conley napisał w liście do Białego Domu, że Trump zażywał także cynk, witaminę D, lek na zgagę, famotydynę, melatoninę i codzienną aspirynę.

Cynk jest składnikiem odżywczym naturalnie występującym w organizmie, który pomaga układowi odpornościowemu zwalczać bakterie i wirusy z zewnątrz, ale chociaż suplementy cynku są często przyjmowane w celu zmniejszenia długości przeziębień, nie ma dowodów na to, że można je stosować w leczeniu COVID-19.

FDA wydała listy ostrzegawcze do niektórych firm, które próbowały twierdzić, że istnieje związek między ich produktami cynkowymi a zmniejszonym ryzykiem COVID-19.

Jeśli chodzi o witaminę D, jest ona dobra dla zdrowia kości i może być wchłaniana z żywności, światła słonecznego i suplementów oraz jest odpowiednia dla osób z niedoborem – ale nie ma dowodów na to, że witamina D bezpośrednio zmniejsza ryzyko COVID-19. FDA wydała również listy ostrzegawcze do niektórych firm, które chcą sprzedawać swoje produkty zawierające witaminę D w celu zmniejszenia ryzyka COVID-19 lub leczenia chorób.

Przyjmowanie zbyt dużej ilości witaminy D może prowadzić do toksycznego gromadzenia się wapnia we krwi, powodując dezorientację i problemy z rytmem serca, a także ból kości, uszkodzenie nerek i bolesne kamienie nerkowe.

W liście do Białego Domu zauważono również, że Prezydent przyjmuje famotydynę, powszechnie stosowaną w leczeniu wrzodów, zgagi i niestrawności, poprzez zmniejszenie ilości kwasu w żołądku.

Według badań opublikowanych w czerwcu w czasopiśmie medycznym Gut, dziesięciu pacjentów z COVID-19, którzy przyjmowali lek podczas leczenia swojej choroby w domu, mogło odnieść ulgę. Famotydyna jest aktywnym składnikiem Pepcid AC.

Współautor badania podkreślił, że dotyczyło to niewielkiej grupy pacjentów.

Potrzebne są dalsze badania, aby określić skuteczność famotydyny jako potencjalnej metody leczenia COVID-19.

Prezydentowi podano również melatoninę i potrzebne są dalsze badania, aby określić jej potencjalne korzyści dla pacjentów z COVID-19, ale niektóre badania sugerują, że może ona pomóc pacjentom z COVID-19, którzy również mają cukrzycę i otyłość.

Artykuł opublikowany w European Journal of Pharmacology dokonał przeglądu opublikowanych wcześniej badań nad melatoniną, hormonem wytwarzanym przez mózg, i jej wpływem na wirusy, otyłość, cukrzycę i stany zapalne.

„Istnieje wspólny trend między zwiększoną liczbą przypadków zakażenia SARS-COV-2 a niskim poziomem melatoniny we krwi u osób z przewlekłymi chorobami metabolicznymi i osób starszych” – napisali w artykule naukowcy z Uniwersytetu Mansoura w Egipcie.

„Zdolność melatoniny do zmniejszania infekcji wirusowych u pacjentów otyłych i chorych na cukrzycę przypisuje się jej właściwościom, takim jak silne działanie przeciwutleniające, poprawa endogennego układu przeciwutleniającego, działanie immunomodulujące i silne właściwości przeciwzapalne” –napisali naukowcy.

Jeśli chodzi o aspirynę, ten lek dostępny bez recepty może pomóc zmniejszyć ryzyko krzepnięcia krwi – a dowody wykazały, że COVID-19 może wywoływać tworzenie się skrzepów krwi u niektórych pacjentów.

Badania w Xijing Hospital w Chinach i Louisiana State University Health Sciences Center w Nowym Orleanie badają możliwe skutki, jakie aspiryna może mieć u pacjentów z COVID-19.

Nie jest jasne, jaką dawkę aspiryny przyjmował Trump i czy już ją przyjmował. Wielu osobom przepisuje się aspirynę w małych dawkach dla zdrowia serca.

Czytaj też:
Koronawirus w Białym Domu. Kto z otoczenia Trumpa jest zakażony?