Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. GIS wydaje komunikat z zaleceniami

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. GIS wydaje komunikat z zaleceniami

Koronawirus
Koronawirus Źródło:Shutterstock / Soni's
Minister zdrowia Łukasz Szumowski po godzinie 8.00 przekazał, że w Polsce pojawił się pierwszy, potwierdzony przypadek koronawirusa. GIS wydał komunikat z zaleceniami.

„W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku w Polsce, służby sanitarne działają zgodnie z ustalonym postępowaniem. Pacjent jest hospitalizowany i czuje się dobrze. Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia” – podkreślił GIS w wydanym 4 marca komunikacie. W dalszej części dokumentu wymieniono cztery podstawowe zasady zapobiegawcze, które „istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia”.

  • Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

  • Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

  • Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

  • Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Czytaj też:
Szumowski: 80 proc. osób przechodzi chorobę łagodnie, nie ma powodów do niepokoju