NFZ: Świadczenia zdrowotne na podstawie dodatku solidarnościowego – także dla członków rodziny

NFZ: Świadczenia zdrowotne na podstawie dodatku solidarnościowego – także dla członków rodziny

Rodzina
Rodzina Źródło:Fotolia / fot. Jenko Ataman
„Nie masz pracy od 15 marca 2020 r. z powodu epidemii i masz przyznany dodatek solidarnościowy? Tobie i członkom Twojej rodziny przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych” – poinformował 17 lipca br. Narodowy Fundusz Zdrowia.

Informacja z ZUS o dodatku solidarnościowym

„Gdy udajesz się do lekarza, placówki medycznej weź ze sobą informację z ZUS o przyznaniu Ci prawa do dodatku solidarnościowego. W taki sposób potwierdzisz, że obejmuje Cię ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w czasie, gdy otrzymujesz dodatek solidarnościowy. Tej informacji nie ma w systemie NFZ. ZUS ma bowiem czas do końca roku na zgłoszenie Cię do ubezpieczenia” – podano na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informację o dodatku należy wydrukować bezpośrednio ze swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Prawo do leczenia dla rodziny

Leczenie opłacane przez NFZ przysługuje również członkom rodziny osoby, która utraciła pracę po 15 marca br. Są nimi:

  • małżonek
  • dzieci (osoby, która utraciła pracę, małżonka tej osoby, przysposobione, nad którymi osoba pozbawiona pracy sprawuje opiekę, dla których stanowi rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka) i wnuki – do czasu, aż ukończą 18 lub 26 lat, gdy dalej się uczą, albo bez ograniczenia wieku, jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • wstępni (np. rodzice, dziadkowie), którzy pozostają z osobą pozbawioną pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku członków rodziny potrzebne będą:

  • wydrukowana informacja z ZUS o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego
  • napisane oświadczenie, że ta właśnie osoba jest członkiem rodziny osoby wskazanej w ww. informacji.

Czytaj też:
NFZ: Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia
Czytaj też:
NFZ: Pacjenci ocenią wizytę u lekarza w telefonicznej ankiecie
Czytaj też:
NFZ: Prawie 14 mld zł na refundację leków w 2020 r.

Źródło: NFZ.gov.pl