Odprowadzasz dziecko do szkoły? Zobacz, jakie wytyczne cię obowiązują

Odprowadzasz dziecko do szkoły? Zobacz, jakie wytyczne cię obowiązują

Szkoła
Szkoła Źródło:Fotolia / nadezhda1906
Rozpoczęcie roku szkolnego już 1 września. Wiele rodziców zadaje sobie pytanie, jak ich pociechy – oraz oni sami – odnajdą się w nowej rzeczywistości. Zmieni się bowiem sposób odprowadzania dzieci do szkoły. Rodziców obowiązywać będą maseczki oraz dezynfekcja dłoni.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które obowiązują od 1 września 2020 r., „Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji”. Chociaż zdrowie ucznia wydaje się być tematem oczywistym, wątpliwości może budzić sposób odprowadzania swoich dzieci do szkoły. W tym przypadku rodziców również obowiązują wytyczne, które MEN ujął w dokumencie.

Jak bezpiecznie odprowadzać dziecko do szkoły?

Ministerstwo jasno określiło, że przyprowadzać dzieci do szkoły i odbierać z niej mogą jedynie opiekunowie bez objawów chorobowych „sugerujących infekcję dróg oddechowych”. Przy wejściu do budynku, szkoła powinna zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły, jej dyrekcja powinna umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

Czy rodzic może wejść z dzieckiem do szkoły?

Według nowych wytycznych opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Czytaj też:
Powrót do szkoły. O tym nie możesz zapomnieć, aby twoje dziecko było bezpieczne