Prezydent Duda podpisał pięć ustaw. Wśród nich nowelizacja Karty Nauczyciela

Prezydent Duda podpisał pięć ustaw. Wśród nich nowelizacja Karty Nauczyciela

Dodano:   /  Zmieniono: 13
Prezydent Andrzej Duda (fot. prezydent.pl)
Prezydent Andrzej Duda podpisał pięć ustaw. Chodzi m.in. o nowelizację Karty Nauczyciela oraz ustawę wprowadzającą listę darmowych leków dla seniorów.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Ustawa wprowadza przepisy ograniczające dostęp do wybranych substancji chemicznych wysokiego ryzyka w stężeniach, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych i wykorzystywania ich do przeprowadzania ataków terrorystycznych.

Określa zasady funkcjonowania ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób ich dokonania, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji.

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada likwidację tzw. godzin karcianych i zawiera nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozszerza na wszystkich wymóg niekaralności. Zgodnie z nowelizacją, tzw. godziny karciane zostaną zlikwidowane od 1 września 2016 r.

Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zgodnie z nimi m.in. stworzony ma zostać centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych wydaleniem z zawodu nauczycielskiego lub zwolnieniem z pracy z zakazem pracy w zawodzie w okresie 3 lat od ukarania oraz o nauczycielach zawieszonych w pełnieniu obowiązków.

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Zmiany dotyczą m.in. przepisów wprowadzonych przed kilkoma miesiącami. Powrót asesorów sędziowskich, czyli absolwentów aplikacji sędziowskiej, którzy mieliby się sprawdzić w roli sędziów, poprzednia koalicja zaplanowała na ten rok. Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która dotyczyła tej kwestii, weszła w życie na początku tego roku.

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Od września seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych leków znajdujących się na liście.

W wykazie tym mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Zmiana przewiduje ujednolicenie przepisów o trybie uchylania immunitetów Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, prezesom - NIK i IPN, GIODO oraz posłom i senatorom.  Ustawa uszczegóławia procedurę wnoszenia i rozpoznawania wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób objętych immunitetem. Przepisy te zostały przyjęte przez Sejm 18 marca. Miesiąc później przyjął je Senat nie proponując poprawek. 

Nowelizacja stanowi, że Sejm uchylałby wszystkie immunitety osób nim objętych bezwzględną większością głosów. Wprowadza się też generalną zasadę wstrzymującą bieg okresu przedawnienia w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem w okresie korzystania z niego. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej stosowane będą odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.

Źródło: Prezydent.pl

Czytaj także

 13
 • Bolek I   IP
  kasali mi wycerac doiki od balbiny
  • Bolek1   IP
   jezuj ,a co na to inspekcja pracy?????
   • antek emigrant   IP
    Pierwszy długopis RP. Podpisze wszystko co mu podadzą. Kiedyś kaczor powiedział, że Prezydent Komorowski, to zły Prezydent, bo mało ustaw wetuje. Za to ten jet lepszy, bo pisiorski.
    • brawo Polska Biało Czerwoni!   IP
     Brawo Duda ! brawo Szydło ! brawo Jarek Wielki ! brawo Witek ! brawo Karczewski ! brawo Kuchciński ! brawo Rogalska ! brawo Dera ! brawo Morawiecki ! brawo Ziobro ! brawo Jaki ! brawo Tchórzewski !brawo Błaszczak ! brawo Kempa ! brawo Gowin ! brawo Gliński ! brawo Antek ! brawo Kowalczyk ! brawo Sasin ! brawo Jackowski ! brawo Legutko ! brawo Kurski ! brawo Wojciechowski ! brawo DOBRA ZMIANA !
     • Dobra Zmiana !   IP
      brawo DUDA ! brawo PIS ! brawo Polska !