Korupcja w NCBR. Zarzuty dla byłego szefa i innych zatrzymanych

Korupcja w NCBR. Zarzuty dla byłego szefa i innych zatrzymanych

Dodano:   /  Zmieniono: 3
prawo, sąd, wyrok, wyrok sądu (fot. izzetugutmen/fotolia.pl)
Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa, Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prowadzi śledztwo dotyczące m.in. przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Sprawa związana jest z wtorkową operacją CBA, w wyniku której na polecenie prokuratury funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. Postępowanie dotyczy również powoływania się na wpływy i podjęcie się  pośrednictwa w załatwieniu korzystnych decyzji administracyjnych w instytucjach państwowych oraz samorządowych w zamian za korzyści majątkowe. Chodzi o przestępstwa m.in. z art. 228 par. 3 i 5 kodeksu karnego oraz z art. 230 kodeksu karnego.

W czwartek zatrzymanym mężczyznom zostały postawione zarzuty. Krzysztofowi K., byłemu dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej znacznej wartości w zamian za przyznawanie określonym spółkom wsparcia finansowego ze środków publicznych.  Krzysztofowi K., członkowi zarządów i rad nadzorczych szeregu spółek związanych z przemysłem chemicznym, drzewnym oraz budownictwem, zarzucono m. in. wręczania korzyści majątkowych znacznej wartości Krzysztofowi K. - Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Włodzimierzowi S., prezesowi Aeroklubu Polskiego, zarzucono wręczanie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcje publiczną.

Sprawa dotyczy zdarzeń z 2015 roku.  Były one związane m.in. z udzielaniem wsparcia finansowego ze środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, podmiotom gospodarczym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak ustalono w toku postępowania, były już dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zamian za korzyści udzielane mu przez przedsiębiorcę Krzysztofa K. polegające m.in. na załatwieniu wysokopłatnej pracy dla żony oraz sfinansowanie pobytów wypoczynkowych zarówno zagranicznych jak i krajowych, podejmował działania stawiające podmioty gospodarcze reprezentowane przez tego przedsiębiorcę w uprzywilejowanej pozycji, umożliwiającej im uzyskanie wsparcia finansowego.

Usłyszeli zarzuty

Drugiemu z podejrzanych, przedsiębiorcy Krzysztofowi K., przedstawiono zarzut udzielania korzyści majątkowych znacznej wartości dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponującej środkami publicznymi, w związku z pełnioną funkcją. Zarzucono mu również udzielenia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z Włodzimierzem S. – Prezesem Aeroklubu Polskiego, innemu funkcjonariuszowi publicznemu. Polegała ona na przelocie samolotem i pobycie w hotelu w Polsce, w zamian za podejmowanie działań na rzecz tego związku.

Wnioski o areszt

W środę podejrzani zostali przesłuchani przez prokuratora.  Po wykonaniu tych czynności procesowych wobec podejrzanego Włodzimierza S. prokurator zastosował środek zapobiegawczy o charakterze nieizolacyjnym. Natomiast co do dwóch pozostałych podejrzanych w dniu wczorajszym prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W dniu dzisiejszym wniosek ten zostanie rozpoznany przez sąd.

Źródło: pk.gov.pl
+
 3

Czytaj także