Coraz więcej Polaków odczuwa dumę z własnej narodowości

Coraz więcej Polaków odczuwa dumę z własnej narodowości

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polscy kibice
Polscy kibice Źródło:Newspix.pl / fot. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI
CBOS przeprowadził badanie opinii publicznej, z którego wynika, że zdecydowana większość Polaków uważa się za patriotów. Przywiązanie do ojczyzny zadeklarowało 88 proc. respondentów w tym połowa z nich (43 proc.) deklaruje to zdecydowanie; co jedenasty respondent (9 proc.) nie określa się mianem patrioty,

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło, czy i jak często Polacy odczuwają dumę i wstyd ze swojej przynależności narodowej. Badanie zatytułowane "Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2016 roku. Jego rezultaty wskazują na to, że w 2010 roku odsetek osób deklarujących dumę z bycia Polakiem wynosił 60 proc. Badanie z 2016 roku wykazało, że w ciągu 6 lat wzrósł on o 14 procent i wynosi obecnie 74 procent. Jednocześnie odsetek respondentów wstydzących się swojej narodowości pozostaje w miarę stabilny (od roku 2010 minimalnie zwiększyła się grupa badanych, którym często towarzyszą takie uczucia, ale również grupa miewających je rzadko lub wcale).

twitter

Jeśli potraktujemy łącznie deklaracje dumy i wstydu z własnej narodowości, okazuje się, że w latach 2010–2016 przybyło Polaków odczuwających wyłącznie dumę narodową (z 62 proc. do 70 proc.) oraz miewających zarówno poczucie dumy, jak i wstydu (z 4 proc. do 6 proc.), ubyło natomiast tych, dla których przynależność narodowa nie stanowi źródła ani dumy, ani wstydu (z 30 proc. do 21 proc.).

Odpowiedzi respondentów na pytania o dumę z bycia Polakiem