Ustawa o prawie oświatowym skierowana do prac w komisji. Jak głosowali posłowie?

Ustawa o prawie oświatowym skierowana do prac w komisji. Jak głosowali posłowie?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu / Źródło: Flickr / Sejm RP/ Paweł Kula
Posłowie odrzucili wnioski Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o prawie oświatowym, które zakłada m.in. likwidację gimnazjów. Projekt trafi teraz do prac w sejmowych komisjach.

Odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu poparło 172 posłów głównie z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, 230 polityków z klubów Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz'15 było przeciw. 24 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Udziału w głosowaniu nie wzięli m.in. prezes Jarosław Kaczyński, a także premier Beata Szydło oraz minister Witold Waszczykowski. Spośród posłów PO na sali zabrakło m.in. byłej premier Ewy Kopacz czy posłanki Joanny Muchy. Większość parlamentarzystów ruchu Kukiz'15 wstrzymała się od głosu. Odrzucenie projektu poparło 4 posłów w tym m.in. Piotr Apel oraz Jarosław Sachajko, natomiast za jego skierowaniem do dalszych prac głosowało 5 polityków. W głosowaniu udział wzięli wszyscy posłowie Nowoczesnej. Cały klub był jednogłośnie za odrzuceniem projektu ustawy o prawie oświatowym. W klubie PSL 15 posłów głosowało za odrzuceniem ustawy, jeden poseł nie wziął udziału w głosowaniu.

Wyniki głosowania

Co zakłada ustawa o prawie oświatowym?

Wygaszenie gimnazjów oraz powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego – to główne założenie rządowego projektu ustawy. Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacja organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

Nowy system obejmowałby też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną.Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, zaplanowano od 1 września 2017 r.

Zgodnie z projektem uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane m.in. przez przekształcenie go w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. Projektodawcy przewidują też płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę.  Z mocy prawa nauczyciele szkół obecnego systemu mają stać się nauczycielami szkół nowego systemu.

Źródło: Gazeta Wyborcza / Sejm.gov.pl
+
 0

Czytaj także