Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę dezubekizacyjną

Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę dezubekizacyjną

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: prezydent.pl
W piątek 30 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę dezubekizacyjną. Została ona przyjęta przez Sejm w słynnym głosowaniu w Sali Kolumnowej 16 grudnia. Jego przebieg jest kwestionowany przez opozycję, która twierdzi m.in., że na sali mogło nie być wymaganego kworum.

Informacja o podpisaniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. została podana na Twitterze Kancelarii Prezydenta. Pełna nazwa dokumentu to ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Szczegółowe rozwiązania zaprezentowano w poniżej informacji: 

Ustawa ma obniżyć emerytury i renty „za służbę na rzecz totalitarnego państwa”, tym którzy od lipca 1944 roku do lipca 1990 roku. Zgodnie z przepisami, takim osobom emerytura zostanie obniżona do poziomu, który nie będzie mógł przekraczać średniej emerytury wypłacanej przez ZUS (ok. 2053 zł brutto). W przypadku rent – nie będzie to więcej niż ok. 1543 zł brutto.

Ustalenie nowej wysokości świadczeń osób, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa oraz rent rodzinnych pobieranych po tych funkcjonariuszach, następować będzie w oparciu o sporządzoną przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na podstawie posiadanych akt osobowych, informację o przebiegu służby danego funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa.

Jest furtka

W ustawie zawarto jednak odstępstwo od tej zasady, mogące pozwolić na utrzymanie dotychczasowych wyższych świadczeń. Do spełnienia są jednak dwa warunki: krótka służba za czasów Polski Rzeczpospolitej Ludowej oraz „rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r.”.

Czytaj też:
PiS zostawiło furtkę w ustawie dezubekizacyjnej. Nie wszyscy byli funkcjonariusze mogą zostać objęci cięciem świadczeń

Źródło: WPROST.pl