Ułatwienia w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej. Sprawdź, co zmieni się od 12 stycznia

Ułatwienia w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej. Sprawdź, co zmieni się od 12 stycznia

Lekarz
Lekarz / Źródło: Fotolia / Stasique
Od 12 stycznia zmieniają się zasady w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Zmiany dotyczą pacjentów, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz tych, którzy mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, nie są do niego zgłoszeni.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie resortu zdrowia, w obu sytuacjach pacjenci (lub ich opiekunowie prawni) będą mogli złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską (w tym podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją świadczeń z zakresu POZ). Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz będzie mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymują osoby posiadające prawo do świadczeń. Jednak jeśli osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia przez nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, będzie musiała ponieść koszty refundacji.

Nowe przepisy wprowadzają również możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

twitter

Zmiany od 12 stycznia

Przepisy, które zapewnią obu grupom pacjentów dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, zawiera „ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw”. W zakresie zasad dochodzenia roszczeń świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia zastrzega, że jest to rozwiązanie przejściowe. „Od stycznia 2018 roku zamierzamy odejść od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany systemowe spowodują, że wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach” - poinformowano.

Czytaj też:
Lekarze rodzinni będą przyjmować bez opłat nieubezpieczonych pacjentów

Źródło: WPROST.pl / Ministerstwo Zdrowia
 2

Czytaj także