MEN wkrótce zlikwiduje zespół tworzący „Nasz Elementarz”

MEN wkrótce zlikwiduje zespół tworzący „Nasz Elementarz”

Szkoła, nauczyciele, uczniowie (fot. Cherries/Fotolia.pl) 
W związku z reformą oświatową Ministerstwo Edukacji Narodowej do końca marca ma zlikwidować zespół, który zajmuje się „Naszym Elementarzem” - informuje RMF24.pl.

Wygaszanie prac nad „Naszym Elementarzem” trwa od kilku tygodni. Według RMF24.pl, MEN nie będzie zlecać aktualizacji podręczników. Poprawki mogą we własnym zakresie zrobić nauczyciele, którzy do czasu, kiedy darmowe książki fizycznie się nie zużyją, będą mogli z nich korzystać.

W poniedziałek 23 stycznia MEN poinformowało, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Co zakłada reforma edukacji?

Głównym założeniem reformy przyjętej przez rząd, a która zgodnie z planem ma zostać przyjęta przez Sejm na początku 2017 roku, będzie likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Pierwszym etapem zmian będzie stopniowe wygaszanie gimnazjów poprzez wstrzymanie rekrutacji do tego typu szkół i przyjmowanie uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie, którzy w roku 2016/2017 ukończyli VI klasę szkoły podstawowej trafią do klasy VII.

Ostatni rocznik objęty nauką w gimnazjach skończy w nich naukę w roku 2018/2019, dzięki czemu 1 września 2019 roku znikną gimnazja. Ich wygasanie może polegać na przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie go do takiej. Możliwe będzie także: przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum; włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub technikum; przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Wydłużenie nauki w liceach obejmie lata 2019-2023. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.

Czytaj też:
Koniec z gimnazjami. Prezydent podpisał ustawy reformujące system oświaty

Jest podpis prezydenta

W poniedziałek 9 stycznia Andrzej Duda poinformował na konferencji prasowej, że podpisał ustawy reformujące system oświaty. – Uważam, że ta reforma jest niezbędna – stwierdził prezydent.

Ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji narodowej poparło 230 posłów, 199 było przeciwnych zmiano, a 5 wstrzymało się od głosu. Dokument trafi do Senatu. Jeśli izba wyższa przyjmie ustawę bez rekomendowania poprawek, trafi ona do prezydenta, które zdecyduje o jej ewentualnym podpisaniu. Zakończenie tego procesu podpisem głowy państwa, oznacza wstrzymanie rekrutacji do gimnazjów z dniem 1 września 2017 roku i początek „wygaszania” szkół gimnazjalnych.

Czytaj też:
Ustawy dotyczące reformy edukacji opublikowane w Dzienniku Ustaw

Źródło: RMF 24 / Wprost.pl