Macierewicz wysyła dzieci na wakacje. Resort podał szczegóły

Macierewicz wysyła dzieci na wakacje. Resort podał szczegóły

Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Szef MON Antoni Macierewicz podjął decyzję w sprawie organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych. Resort ma pokryć całość kosztów.

Wypoczynek w formie kolonii i obozów organizowany jest przez MON od 24 czerwca do 31 sierpnia. Koszty wyjazdów pokrywa resort. Program jest skierowany „dla dzieci żołnierzy zawodowych w wieku od 7 do 18 lat, pozostających na ich utrzymaniu”.

Transport na kolonie i obozy z punktów zbiórek zapewniają ośrodki. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między ośrodkami i osobami odpowiedzialnymi za koordynację wypoczynku.

MON podkreśla, że koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez ośrodek, nie może przekraczać 1450 zł – w odniesieniu do kolonii sportowo-rekreacyjnych oraz 1800 zł – w odniesieniu do obozów tematycznych (specjalistycznych) – z poszerzonym programem pobytu.

Wyjazdy organizowane przez MON

Po zakończeniu wypoczynku ośrodki mają wystawiać faktury VAT z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu w dniu złożenia wniosku o wypoczynek dziecka.

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej.

Źródło: WPROST.pl
 19

Czytaj także