MF opodatkuje akcyzą papierosy elektroniczne i nowatorskie

MF opodatkuje akcyzą papierosy elektroniczne i nowatorskie

E-papieros
E-papieros / Źródło: Fotolia / amadeusz
W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Ministerstwo Finansów chce bowiem opodatkować akcyzą e-papierosy oraz papierosy nowatorskie.

Jak informuje rząd, od kilku lat sprzedawane są na polskim rynku papierosy elektroniczne, w których wykorzystuje się (w celu spożycia pary) płyny zawierające nikotynę lub bez nikotyny. Dotychczasowe badania ankietowe wykazują, że konsumenci papierosów elektronicznych stosują je zamiennie z tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi lub przestawiają się całkowicie na papierosy elektroniczne.

Ponadto w kwietniu 2017 r. na polskim rynku pojawiły się wyroby nowatorskie, które w swoim składzie zawierają tytoń, lecz zgodnie z informacją producentów, ich konsumpcja nie łączy się z typowym dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych procesem spalania. Tytoń jest podgrzewany, a powstała w wyniku podgrzewania para jest inhalowana przez konsumenta.

Ministerstwo twierdzi, że używanie „wyrobów nieopodatkowanych akcyzą odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych” – argumentuje ministerstwo.

„Zatem wystąpiła konieczność wypracowania rozwiązań legislacyjnych zapewniających analogiczne traktowanie podatkowe wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dodatkowo wyroby te, podobnie jak tradycyjne wyroby tytoniowe czy alkohol, nie są zwykłymi towarami, tylko należą do kategorii używek” – czytamy.

Ministerstwo Finansów chce aby stawka akcyzowa dla płynu do papierosów elektronicznych była na poziomie 0,7 zł za 1 mililitr tego płynu, a dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc.

Czytaj także

 0