Szef MSZ wręczył nominacje nowym ambasadorom

Szef MSZ wręczył nominacje nowym ambasadorom

Witold Waszczykowski
Witold Waszczykowski / Źródło: Newspix.pl / KONRAD KOCZYWAS / FOTONEWS
Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wręczył dzisiaj w siedzibie MSZ w imieniu Prezydenta RP nominacje czterem nowym ambasadorom – poinformowało w czwartek Biuro Rzecznika Prasowego resortu.

Tomasz Młynarski będzie reprezentować Polskę w Republice Francuskiej i Księstwie Monako, Marcin Czepelak w Królestwie Niderlandów, Andrzej Kurnicki obejmie polską placówkę w Kanadzie, a Selim Chazbijewicz w Kazachstanie (akredytacja również w Republice Kirgiskiej).

Tomasz Młynarski – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako

Doktor habilitowany Tomasz Młynarski jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudnionym w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, zajmował się problematyką współczesnych stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej oraz polityką zagraniczną Francji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 r. obronił pracę doktorską dotyczącą stanowiska Francji wobec reformy instytucjonalnej i poszerzenia Unii Europejskiej w latach 1996-2004. W 2014 r. uzyskał habilitację na podstawie monografii „Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej UE”. Jego zainteresowania naukowe łączą problematykę europejską, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Jest autorem sześciu monografii i licznych artykułów naukowych m.in. na temat polityki europejskiej Francji, stanowiska Francji wobec uwspólnotowienia polityki energetycznej UE, zagadnień bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego.

Ambasador Młynarski był stypendystą l'Institut d'Etudes Politiques w Rennes i w Paryżu oraz Uniwersytetu Sorbony, gdzie specjalizował się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Prowadził także gościnne wykłady m.in. w Instytucie Nauk Politycznych w Bordeaux, na Uniwersytecie College Cork w Irlandii, Uniwersytecie w Bremen oraz konsultacje na Uniwersytecie w Erlangen-Nürnberg w Niemczech.

Tomasz Młynarski posiada doświadczenie w administracji publicznej – pełnił między innymi funkcję zastępcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Działał w licznych stowarzyszeniach, m.in. w Polskim Towarzystwie Studiów Międzynarodowych i European International Studies Association. Realizował także projekty szkoleniowe oraz eksperckie we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi.

Włada językiem francuskim i angielskim.

Marcin Czepelak - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Niderlandów oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny – Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej

Marcin Czepelak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego rozprawa doktorska poświęcona umowom międzynarodowym uzyskała w 2006 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską oraz wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa”. W 2016 r. habilitował się na podstawie monografii „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”. Jest autorem monografii i artykułów naukowych dotyczących m.in. międzynarodowego postępowania cywilnego, ochrony inwestycji zagranicznych oraz prawa traktatów. Publikacje te wydawane były po polsku, angielsku i włosku. Opracowanie „Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej. Komentarz do rozporządzeń rzymskich” z 2012 r. zostało nagrodzone w V edycji konkursu „Przeglądu Sądowego”, jako najbardziej przydatna w praktyce postepowań sądowych książka prawnicza.

Doświadczenie w administracji samorządowej zdobył pracując w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2006 r. związany zawodowo z UJ, gdzie w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego prowadził wykłady m.in. z prawa umów międzynarodowych, prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego prawa spadkowego. Związany również z kilkoma międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, jak Instytut Maxa-Plancka w Hamburgu oraz Uniwersytet w Cambridge, gdzie prowadził projekty badawcze. W ramach licznych zagranicznych staży i pobytów naukowych brał m.in. udział w zajęciach organizowanych przez Haską Akademię Prawa Międzynarodowego. Był również stypendystą rządu Republiki Francuskiej oraz Ministra Spraw Zagranicznych Holandii.

Ambasador Marcin Czepelak posiada szerokie krajowe i międzynarodowe doświadczenie legislacyjne i eksperckie. Przygotowywał ekspertyzy m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Biegle włada angielskim, francuskim i niemieckim. Posługuje się również hiszpańskim.

Andrzej Kurnicki – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Kanadzie

Andrzej Kurnicki jest doktorem nauk ekonomicznych (praca doktorska z zakresu polityki monetarnej FED i rynku kapitałowego), specjalistą z zakresu finansów, rynków kapitałowych, bankowości prywatnej i inwestycyjnej. Jest ekspertem z zakresu opracowywania programów międzynarodowych w dziedzinie finansów, bankowości, edukacji i biznesu.

W latach 80. i 90. XX w. zdobył doświadczenie jako doradca finansowy i inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych. Wieloletni wykładowca akademicki (Uniwersytet Warszawski, Coventry Univeristy/Łazarski University) i koordynator programów dla studentów i wyższej kadry menadżerskiej w Polsce i USA, w tym programów typu Executive MBA (Uniwersytet Walijski).

W latach 2014-16 był kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości, a od 2016 kierownikiem Zakładu Rynków Kapitałowych Uczelni Łazarskiego.

Organizator wielu międzynarodowych konferencji w Polsce i USA dla kadry menedżerskiej, inwestorów prywatnych. Stypendysta Polish Heritage Association w Baltimore, MD USA. Student Roberta McTeera – Prezesa banku centralnego (FED) w USA (Dallas). Przewodniczący rad panelowych i uczestnik forów dyskusyjnych w ponad 40 programach z zakresu finansów, bankowości inwestycyjnej lub rynków kapitałowych.

Zna język angielski, niemiecki i rosyjski.

Selim Chazbijewicz – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Kazachstanu oraz kraju dodatkowej akredytacji Republice Kirgiskiej

Selim Chazbijewicz w 1991 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2002 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2000 r. kierownik Podyplomowych Studiów Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej UWM, od 2005 r. kierownik Pracowni Polityki Społecznej, Narodowościowej i Wyznaniowej Instytutu Nauk Politycznych UWM.

W latach 2002-2006 był wykładowcą Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, a w latach 2006-2012 Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Od 2009 r. jest członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN.

Selim Chazbijewicz jest aktywnym działaczem na rzecz wspólnoty etnicznej polskich Tatarów. To także współzałożyciel Związku Tatarów Polskich (obecnie Związku Tatarów RP), prezes zarządu (rady centralnej) w latach 1997- 2006, członek Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego (1997- 2004). Od 1997 do 2004 r. był imamem meczetu w Gdańsku. Pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Życie Muzułmańskie”, a także redaktora naczelnego „Rocznika Tatarów Polskich”. W latach 2004- 2008 był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych; to również współzałożyciel i współprzewodniczący (1997-2008) Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Jest autorem wielu publikacji, książek naukowych i popularno-naukowych. Zna język angielski i rosyjski.

Czytaj także

 1