W RCL pojawił się projekt zmieniający zasady obsadzania stanowisk urzędniczych

W RCL pojawił się projekt zmieniający zasady obsadzania stanowisk urzędniczych

Posiedzenie rządu
Posiedzenie rządu / Źródło: Flickr / KPRM
Na stronach RCL pojawił się projekt, zmieniający zasady obsadzania stanowisk urzędniczych. Zgodnie z zapisami projektu, takie posady mogłyby obejmować osoby bez – dotychczas – wymaganego doświadczenia.

Pojawienie się projektu, którego pełna nazwa brzmi „Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek”, jako pierwszy odnotował twitterowy profil Dane Publiczne.

Zgodnie z tym, co można wyczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt pojawił się w systemie 1 sierpnia tego roku. Z zapisów projektu wynika, że w ramach zmian wynagradzania pracowników zatrudnionych w urzędach, modyfikacji ulegną także wymagania stawiane przed takimi osobami. Zmianie ma ulec paragraf 15 rozporządzenia z 2010 roku. Dotychczas brzmiał on: „Kierownik urzędu lub jednostki może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy”.

Zmiany zaproponowane w projekcie sprawią, że ten paragraf brzmieć będzie tak:

„Kierownik urzędu lub jednostki, a w odniesieniu do stanowiska kierownika urzędu lub jednostki oraz jego zastępcy organ uprawniony do obsadzenia tego stanowiska może, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na prowadzoną działalność naukową lub dydaktyczną, skrócić okres pracy zawodowej wymagany od pracownika na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają od rębne przepisy”.

W uzasadnieniu projektu pojawiło się stwierdzenie, że takie rozwiązanie pozwoli organom właściwym do obsadzania stanowisk kierowników urzędów lub jednostek oraz ich zastępców podjęcie decyzji „o obsadzeniu na tym stanowisku osoby, która nie legitymuje się określonym w rozporządzeniu okresem pracy zawodowej”. Wyjątkiem jest przypadek, jeżeli dla danego stanowiska został określony w odrębnych przepisach wymagany staż pracy.

Projekt ustawy i uzasadnienia:

Czytaj także

 0