Europejski Kongres Żydów zaniepokojony sytuacją w Polsce. „Coraz więcej incydentów o charakterze antysemickim”

Europejski Kongres Żydów zaniepokojony sytuacją w Polsce. „Coraz więcej incydentów o charakterze antysemickim”

Żyd, zdjęcie ilustracyjne
Żyd, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / fot. kyoddov
Europejski Kongres Żydowski został założony w 1986 roku. Ma siedziby w Paryżu, Brukseli, Strasburgu, Berlinie i Budapeszcie. Jest to jedyny oficjalny organ przedstawicielski europejskich Żydów. Związany jest ze Światowym Kongresem Żydowskim. Na oficjalnej stronie internetowej organizacji zamieszczono oświadczenie dotyczące Polski.

Jego autor, przewodniczący Mosze Kantor, zwraca uwagę na fakt, iż Kongres jest zaniepokojony relacjami między polskim rządem i społecznością żydowską. „W Polsce coraz częściej dochodzi do antysemickich incydentów. W całej Europie rządy państw dyskutują z lokalnymi przywódcami społeczności kwestie dotyczące walki z antysemityzmem. W Polsce jest zupełnie inaczej. Władze wydają się w niewielkim stopniu zainteresowane konsultacjami i dialogiem ze społecznością żydowską. Przez blisko rok nie doszło do spotkania między przedstawicielami polskich władz a szefem Związku Gmin Żydowskich w Polsce” – podkreślono w oświadczeniu.

W dalszej części komunikatu Mosze Kantor zwraca uwagę na fakt, iż w Polsce jest coraz więcej incydentów o charakterze antysemickim. Jako przykład podano wpisy byłej kandydatki na prezydenta, a obecnie komentatorki w TVP Magdaleny Ogórek, która wytknęła senatorowi Markowi Borowskiemu jego korzenie. Mosze Kantor przypomniał również demonstracje ONR, które mają wyraźny rys antysemicki. „W Polsce dochodzi ostatnio do wyraźnej normalizacji antysemityzmu, rasizmu i ksenofobii i mamy nadzieję, że polski rząd zatrzyma tę nienawiść i zacznie zdecydowanie działać przeciwko niej. Na razie jednak takich działań nie widać” – napisano w oświadczeniu Europejskiego Kongresu Żydów.

Źródło: European Jewish Congress