Przemycali migrantów przez polską granicę. Działali w kilku krajach Europy

Przemycali migrantów przez polską granicę. Działali w kilku krajach Europy

Granica państwa, Polska
Granica państwa, Polska Źródło:Fotolia / wb77
Ustalenia poczynione w toku prokuratorskiego śledztwa pozwoliły na zatrzymanie kolejnych dwóch osób zaangażowanych w przestępczy proceder przemycania migrantów z Wietnamu i Czeczenii przez polską granicę.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach wspólnie ze Strażą Graniczną w Augustowie nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona organizowaniem nielegalnego przewozu i przekraczania granicy Polski bez wymaganych uprawnień obcokrajowcom m.in. obywatelom Rosji narodowości czeczeńskiej i obywatelom Wietnamu.

Grupa działała w latach 2014-2016 na terenie Polski, Rosji, Estonii. Łotwy i Litwy oraz Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i Austrii. W skład grupy wchodzili Polacy oraz Rosjanie. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowaniem nielegalnego przewozu i przekraczania granicy Polski obcokrajowcom bez wymaganych uprawnień. Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań. Sąd zastrzegł, że zostaną one uchylone w przypadku wpłacenia w zakreślonym terminie poręczeń majątkowych w kwotach odpowiednio: 25 i 40 tysięcy złotych.

Zarzuty usłyszało już 12 osób

To kolejne zatrzymania i zarzuty w tej sprawie. W toku tego śledztwa w sierpniu tego roku zatrzymano 3 głównych członków zorganizowanej grupy przestępczej i dokonano przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń. W dniach 26 - 27 września 2017 r na terenie Warszawy i okolic zatrzymano kolejnych dwóch podejrzanych.

Dotychczas w toku śledztwa prokuratorskie zarzuty usłyszało 12 osób. Wobec 3 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Kolejnych dwóch poszukiwanych jest listami gończymi. Wobec pozostałych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowe dochodzące do kwoty 40 tysięcy złotych, dozory Policji i zakazy opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Źródło: Prokuratura Krajowa