Ziobro odebrał ślubowanie od 86 asesorów sądowych

Ziobro odebrał ślubowanie od 86 asesorów sądowych

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odebrał w poniedziałek 4 grudnia ślubowanie od 86 asesorów sądowych. Absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy staną się „sędziami na próbę”, wręczone zostały akty mianowania.

– Przeszli Państwo trud wymagającej drogi zdobywania kwalifikacji prawniczych. Reprezentujecie bardzo wysoki poziom profesjonalny. A właśnie o to chodzi w wymiarze sprawiedliwości, żeby trafiali tam ludzie świetnie przygotowani, którzy poradzą sobie z wyzwaniami stojącymi przed polskim sądownictwem – podkreślił Ziobro podczas uroczystości w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– To ważny dzień dla Was, czas Waszego sukcesu, ale też ważny dzień dla Rzeczypospolitej, bo rozpoczyna się Państwa droga wejścia do zawodu sędziego. W tej bardzo odpowiedzialnej roli, której Państwo się podejmujecie trzeba czegoś więcej niż zwykłe podejście do pracy i obowiązków – dodał.

Wymagająca służba

Zwracając się do asesorów sądowych, minister zaznaczył, że w pełnieniu służby sędziowskiej nie wystarczy tylko biegłe posługiwanie się paragrafami i stosowanie litery prawa. Chodzi też o uruchomienie empatii i wrażliwości na ludzkie tragedie, przeżycia i stres.

– Życzę Państwu konsekwencji w tym co robicie, żeby wybrana droga doprowadziła Was do zostania sędzią, który reprezentuje majestat trzeciej władzy Rzeczypospolitej – mówił Zbigniew Ziobro.

W uroczystości wzięli również udział m.in. dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. Małgorzata Manowska i wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Asesurę sądową precyzują przepisy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 11 maja 2017 r.

Kim są asesorzy?

Asesorzy to „sędziowie na próbę”, którzy występują w systemach prawnych wielu państw Europy. Instytucja ta w polskim porządku prawnym ma długą tradycję, sięgającą okresu międzywojennego. Obecny status prawny gwarantuje asesorom pełną niezawisłość. Asesorzy sądowi będą pełnili w sądach rejonowych obowiązki sędziego, z wyjątkiem następujących czynności:

• stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

• rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw;

• rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W stanowiska asesorskie przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będzie przekształcana co roku część zwalnianych stanowisk sędziowskich. Na pozostałe stanowiska sędziowskie zostaną powołani inni przedstawiciele zawodów prawniczych.

Czytaj także

 2
  • Zobaczycie ! Po-paprance zaczna wrzeszczec ze Ziobro mial na glowie korone a asesorzy skladali jemu hold Takie sa po-paprance
    • 25.05.2017 do ministra sprawiedliwości wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga o odwołanie prokuratora rejonowego jarosława żelazka. Dlaczego Ziobro boi się opublikować jej na stronie ministerstwa zgodnie z ustawą o petycjach z dn.11.07.2014 (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1195 art. 8 §1 )?