Policja zyska nową jednostkę antyterrorystyczną

Policja zyska nową jednostkę antyterrorystyczną

Policjanci, zdjęcie ilustracyjne
Policjanci, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Anton Gvozdikov
Do uzgodnień międzyresortowych trafił w piątek projekt nowelizacji ustawy o Policji, który zakłada powołanie służby kontrterrorystycznej, składającej się z centralnego pododdziału i samodzielnych pododdziałów.

Projekt zakłada powołanie służby kontrterrorystycznej składającej się z centralnego pododdziału kontrterrorystycznego policji – Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA) i samodzielnych pododdziałów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że proponowane zmiany mają pozwolić na skuteczniejsze działanie oddziałów kontrterrorystycznych. Wskazano, że na tę chwilę brak jest jednolitego systemu funkcjonowania pododdziałów antyterrorystycznych policji.

"W celu ujednolicenia systemu funkcjonowania oraz organizacji samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji projekt przewiduje przypisanie BOA kompetencji w zakresie koordynowania, przygotowania i realizacji działań kontrterrorystycznych w policji" – podano.

Służba ma odpowiadać za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, czyli działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym, których celem jest wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia.

Projekt zakłada,że działanie kontrterrorystyczne nadzorować będzie Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP. "Tym samym BOA sprawować będzie merytoryczny nadzór nad realizacją działań bojowych i szkoleniowych oraz wykorzystaniem sił i środków pododziałów kontrterrorystycznych policji" – podano.

Czytaj także

 1