Gersdorf odpowiedziała na apel Ziobro. „Zobowiązanie do zwołania KRS zostanie zrealizowane”

Gersdorf odpowiedziała na apel Ziobro. „Zobowiązanie do zwołania KRS zostanie zrealizowane”

Małgorzata Gersdorf
Małgorzata Gersdorf / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odpowiedziała na apel ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro dotyczący zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.

„Odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem” – pisze Gersdorf.

Dodaje, że w odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, „troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona”. „Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa, przed którą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski. Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzaną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów” – pisze I prezes SN.

„Podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zamierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich” – kończy Gersdorf.

Pismo ministra sprawiedliwości do I prezes SN

Przypomnijmy, minister sprawiedliwości wysłał do I Prezes Sądu Najwyższego pismo, w którym prosił o niezwłoczne wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Zbigniew Ziobro na wstępie podkreślał, że „dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów”. Minister sprawiedliwości pisze, że 25 stycznia 2018 roku wniósł o powierzenie tym asesorom pełnienia obowiązków sędziowskich.

„W związku z art. 20 ust. 3 Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku – zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku” – napisał Ziobro.

Jak zaznaczył dalej Ziobro, dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji nowo powołanych asesorów, mija 25 marca 2018 roku. „Niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” – podkreślił.

Czytaj także:
Jest nowy projekt PiS dotyczący KRS. Zmiany dot. zwołania pierwszego posiedzenia

Czytaj także

 10
 • Panie Ziobro dlaczego pan nie zdelegalizuje tej Stalinowskiej hołoty z pseudo sądów w Polsce mam setki tysięcy młodych Polaków którzy zastąpią tych zbrodniarzy
  • MINISTER OBRONY NARODOWEJ oraz PROKURATOR GENERALNY niech publicznie wyjaśnią postępowania prowadzone w sprawie nielegalnych podsłuchów Żandarmerii Wojskowej wobec kadry 16 batalionu dowodzenia w Elblągu i odpowiedzą na pytania: Dlaczego prokurator Mackiewicz umorzył postępowanie wobec ppor. NS z 16 bdow ,mimo że nikt na tego oficera nie doniósł i nikt nie wnosił o jego ściganie Dlaczego nie zabezpieczono urządzeń podsłuchowych wskazanych przez pokrzywdzonego. Dlaczego umorzono sprawy bez zapoznania się z materiałami operacyjnymi ŻW w Elblągu i ich nie zabezpieczono Dlaczego prokurator TOMASZ MACKIEWICZ z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elbląg zataił dane chor. Grzegorza. K. z ŻW i dlaczego nie poniósł za ten czyn konsekwencji. Dlaczego szef prokuratury garnizonowej w Elblągu JAROSŁAW ŻELAZEK po otrzymaniu ponownego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnych podsłuchów w 2008r nie wykonał czynności sprawdzających . Dlaczego prokurator Karol Kopczyk mimo iż potwierdził w aktach sprawy fakt zatajenia informacji przez Mackiewicza nie postawił mu zarzutów Dlaczego tylko pokrzywdzony był przesłuchiwany, żandarmi byli tylko rozpytani bez pouczenia o karalności składania fałszywych zeznań Czy istnieje związek między pierwszym doniesieniem z lipca 2007w sprawie nielegalnie stosowanym podsłuchem , a wypowiedzeniem złożonym przez chor. Grzegorza K w lipcu 2007r A MACIEREWICZ lub Komendant Żandarmerii niech ujawni i poda do publicznej wiadomości zakres i wyniki kontroli przeprowadzonej dn.31.01.2008r w oddziale elbląskim ŻW dotyczącej nielegalnego stosowania podsłuchów. Dlaczego pokrzywdzony nie otrzymał informacji mimo upływu 8 lat na temat zakresu i wyników kontroli. Dlaczego Komendant Żandarmerii woli pisac bezskuteczne doniesienia do prokuratury rejonowej w sprawie znieważania funkcjonariuszy żandarmerii zamiast publicznie odpowiedzieć na pytania. 25.05.2017 do ministra sprawiedliwości wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga o odwołanie prokuratora rejonowego jarosława żelazka. Dlaczego Ziobro boi się opublikować jej na stronie ministerstwa zgodnie z ustawą o petycjach z dn.11.07.2014 (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1195 art. 8 §1 )?
   • przy okazji.
    dlaczego klientka z fobiami jest prezesem SN zamiast... .
    no właśnie, zamiast? he, he, he
    • Łukasz Smoliński

     znowu smarujesz brednie lewacki, ale czego się można sPOdziewać PO 3/5 inteligencie?
     • @Zbigniew Kosiorek: nadzwyczajna kast polityczno-sądownicza właśnie się utworzyła i dowodzi nią pan Zero. Naród Polski zamienił właśnie siekierkę na kijek. Ja tam wolę kastę sądowniczą od kasty polityczno-sądowiniczej, bo wcześniej te dwie kasty się na wzajem kontrolowały , a teraz będą grali razem do jednej bramki przeciwko obywatelom.

      P.S.

      Czy wszystkie trole muszą pisać z zagranicy? Czy jesteś po prostu zakamuflowaną opcją niemiecką?