Timmermans: Nie ma szans na wycofanie art. 7 wobec Polski

Timmermans: Nie ma szans na wycofanie art. 7 wobec Polski

Frans Timmermans
Frans Timmermans Źródło:Newspix.pl / MAREK KONRAD / FOTONEWS
– Na tym etapie nie ma szans na wycofanie uruchomionej wobec Polski procedury artykułu 7 – poinformował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

W poniedziałek Frans Timmermans przedstawi w Brukseli konkluzje dotyczące rozmów z Polską w sprawie zmian w sądownictwie. Wchodząc na posiedzenie Rady Unii Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, że "dokonaliśmy jakiegoś postępu, ale jeszcze nie jesteśmy w miejscu, w którym możemy stwierdzić, że problemy zostały rozwiązane". Komisja Europejska oczekuje, że wprowadzone zostaną zmiany w ustawach, które weszły w życie od 2016 roku.

Komisja Europejska ma stawiać Polsce trzy warunki. Pierwszy to likwidacja instytucji skargi nadzwyczajnej, która w opinii ekspertów i KE narusza zasadę pewności prawa. Oznaczałoby to jednocześnie konieczność przebudowy całego Sądu Najwyższego i zniesienie lub ograniczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Drugim wymogiem, z pewnością równie trudnym do zaakceptowania przez PiS, miałoby być pozostawienie na stanowisku I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf. Trzeci warunek to pozostawienie w SN wszystkich sędziów po 65 roku życia, bez konieczności uzyskania przez nich zgody prezydenta. Zapis ten mógłby dotyczyć sędziów wybranych do SN w przyszłości, ale nie tych obecnie tam orzekających.

Co zakłada art. 7 TUE?

Artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej mówi o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości UE. W takim przypadku zostaje uruchomiona trzystopniowa procedura, która jest zakończona nałożeniem sankcji.Owe sankcje mogą polegać m.in. na zawieszeniu wobec państwa członkowskiego niektórych praw wynikających z traktatów, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu danego państwa w Radzie UE. Aby na państwo członkowskie zostały nałożone sankcje wymagana jest jednomyślność.

Źródło: WPROST.pl / Radio ZET