Powstała nowa jednostka ABW. Ma zapobiegać terroryzmowi

Powstała nowa jednostka ABW. Ma zapobiegać terroryzmowi

Funkcjonariusz ABW, zdjęcie ilustracyjne
Funkcjonariusz ABW, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / midnightworker
Wczoraj odbyła się konferencja inaugurująca działalność nowej jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej powstało we współpracy z państwami Inicjatywy Trójmorza.

Głównym zadaniem Centrum jest rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy z krajowymi i zagranicznymi służbami, instytucjami oraz podmiotami zaangażowanymi w profilaktykę terrorystyczną i przeciwdziałanie terroryzmowi. Innym z celów jest wypracowanie skutecznych instrumentów pozwalających na połączenie dorobku jednostek naukowych z wiedzą i doświadczeniem służb i organów ochrony prawnej, celem kompleksowego zobrazowania zjawiska terroryzmu i wynikających z niego zagrożeń.

Współpraca z partnerami

Centrum jest bezprecedensową inicjatywą o charakterze międzynarodowym, realizowaną pod auspicjami Polski we współpracy ze strategicznymi partnerami – państwami Inicjatywy Trójmorza. CPT powstało w ramach działań mających na celu zapewnienie ochrony antyterrorystycznej kraju, jak również wzmocnienie znaczenia Polski w procesie kształtowania systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowowschodniej.

Szeroko rozumiana profilaktyka terrorystyczna będzie rozwijana przez Centrum w ramach trzech głównych filarów: współpracy między służbami krajowymi i zagranicznymi oraz wymiany informacji i doświadczeń; współdziałania z ośrodkami naukowo-badawczymi umożliwiającego połączenie wiedzy analitycznej i naukowej oraz regularnych szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonariuszy służb i pracowników administracji państwowej.

Terroryzm jako globalne wyzwanie

Terroryzm pozostaje jednym z najważniejszych globalnych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć kraje Europy, w tym Polska. Powołanie do życia CPT jest inicjatywą wychodzącą naprzeciw zagrożeniom. Wspólne działanie, koordynacja wysiłków oraz wymiana doświadczeń i informacji jest ważnym elementem zwiększania możliwości neutralizacji zagrożenia terroryzmem.

Działanie CPT skupiać się będzie na prewencji. Istotą walki z terroryzmem jest zapobieganie zamachom, a nie walka z ich skutkami, kiedy już terroryści wykonają swój plan i ucierpią niewinni ludzie. CPT przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i innych krajów naszego regionu oraz pozwoli na skuteczną walkę z międzynarodowym terroryzmem.

Czytaj także:
ABW zatrzymała obywatelkę Rosji

Czytaj także

 0