Tym zajmował się sędzia Tomasz Szmydt. Klauzule „tajne” i „NATO SECRET”

Tym zajmował się sędzia Tomasz Szmydt. Klauzule „tajne” i „NATO SECRET”

Budynek WSA w Warszawie i Tomasz Szmydt
Budynek WSA w Warszawie i Tomasz Szmydt Źródło:Telegram / Tomasz Szmydt/CC BY-SA 3.0 pl
Sędzia WSA Tomasz Szmydt, który ubiega się o azyl na Białorusi zajmował się w Polsce m.in. sprawami dotyczącymi odmowy wydania poświadczeń bezpieczeństwa.

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasz Szmydt zwrócił się z nieoficjalnym wnioskiem o status uchodźcy politycznego. Pytany o powody swojej decyzji, stwierdził, że chce w ten sposób zaprotestować przeciwko polityce polskich władz wobec Rosji i Białorusi.

Szmydt jest aktywny w mediach społecznościowych. Za pośrednictwem kanału Telegram relacjonuje na bieżąco swoje działania. Utrzymuje, że był w Polsce prześladowany i zastraszany za swoją niezależną postawę. Jego zdaniem, polski rząd pod wpływem USA i Wielkiej Brytanii prowadzi kraj do wojny. Wszystko to, w jego opinii dzieje się wbrew woli społeczeństwa, które „opowiada się za pokojem i dobrosąsiedzkimi stosunkami z Białorusią i Rosją”. „Jestem w Mińsku i jestem gotów powiedzieć prawdę” – pisze sędzia WSA.

Jeszcze w poniedziałek Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła czynności kontrolne w celu zweryfikowania zakresu informacji niejawnych, do których w związku ze sprawowaną funkcją i prowadzonymi sprawami miał dostęp sędzia WSA, który poprosił o azyl na Białorusi.

Polski sędzia chce azylu na Białorusi. Czym zajmował się Tomasz Szmydt?

Wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ujawnia, czym zajmował się polski sędzia. Możemy tam wyczytać m.in. że na 4 czerwca tego roku miał zaplanowane niejawne posiedzenie dotyczące odmowy wydania poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „tajne”, „NATO SECRET”, „ESA SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET”.

Wytyczne Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi wskazują, że informacje te pochodzą od podmiotów zagranicznych lub są wytworzone w ich interesie, które – na podstawie zobowiązań przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską – wymagają ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem na poziomie jednoznacznie wskazanym poprzez odwołanie się do klauzul tajności obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Informacją niejawną międzynarodową jest także polska informacja niejawna, jeżeli zostaje udostępniona partnerowi zagranicznemu.

Czytaj też:
Sędzia Szmydt jak „kukułcze jajo”? Biedroń do Bocheńskiego: Nikt nie chce się przyznać
Czytaj też:
Polski sędzia pojechał „odpocząć” w Białorusi. Zamieścił zdjęcie wódki

Źródło: WPROST.pl