Pytania prejudycjalne do TSUE. Trybunał zastosuje tryb przyspieszony

Pytania prejudycjalne do TSUE. Trybunał zastosuje tryb przyspieszony

Wielka sala rozpraw TSUE
Wielka sala rozpraw TSUE / Źródło: G.Fessy/CJUE
Na początku sierpnia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęło pięć pytań zadanych przez sędziów Sądy Najwyższego, co spowodowało zawieszenie stosowania nowych przepisów ustawy o SN ws. zasad przechodzenia w stan spoczynku. TSUE zapewnia teraz, że rozpatrzy je w trybie przyspieszonym.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie przyspieszonym rozpatrzy pięć pytań prejudycjalnych, które sformułował w sierpniu Polski Sąd najwyższy. Reporter RMF FM Tomasz Skory ustalił, że postanowienie o specjalnym trybie procedowania TSUE wydał w piątek 21 września. Czas jest tutaj istotny, ponieważ zadane pytania zawiesiły stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN. Dotyczyły one przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.

Pięć pytań z sierpnia

W czwartek 2 sierpnia Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie sądu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Pytania zadał skład powiększony Sądu Najwyższego, powołany do rozpoznania zagadnienia prawnego przedstawionego w sprawie z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (sprawa w SN o sygn. III UZP 4/18).

Skład powiększony uznał, że przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, należy wyjaśnić kwestie wstępne, wymagające wykładni przepisów unijnego prawa (pochodnego oraz wtórnego) w związku z wyznaczeniem do udziału w rozpoznaniu zagadnienia prawnego dwóch sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którzy ukończyli 65 lat.

Jednocześnie Sąd Najwyższy, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE zastosował środek zabezpieczający i postanowił zawiesić stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku – zarówno w zwykłym trybie jak i w przepisach przejściowych (art. 111 § 1 i §1a, art. 37 oraz art. 39 ustawy o SN).

Czytaj także

 10
 • I bardzo dobrze,popieram tryb przyspieszony. Bo gangster"pan0" już sobie marzył,że każdego sędziego zastraszy i wszyscy sędziowie zostaną jego lokajami.Tak było za komuny w PRL-u,że każdy sędzia musiał być lokajem Gomułki i Cyrankiewicza,bo jak nie to fora ze dwora.Ale w XXI wieku Unia Europejska nie pozwoli na recydywę komuny w Polsce.
  •  
   PO-wcy tymi donosami doprowadzą, ze w końcu wyjdziemy z tej lewackiej UE! Rząd zamiast zająć się ważnymi sprawami dla Polski, to stale musi się użerać z UE. Polacy mają już dość tej fałszywej opozycji i UE i coraz więcej głosów jest za opuszczeniem tego burdelu!
   • a ja polecam oprócz zapoznania sie z  traktatem lizbońskim ,Protokół Brytyjski
    Artykuł 1
    1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.
    2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.

    Artykuł 2
    Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa
    •  
     "tryb przyspieszony"oby tylko Grzegorz zdążył dojechać do Berlina,zanim ogłoszą wyrok,bo będzie na niego,że decyzję za tsuesrue czy jak jej tam podjęła Małgosia i totalniacy a on ją przywiózł w teczce...
     •  
      Polecam artykuł „Polexit rozpoczęty - KE zaskarża Polskę do TSUE”
      Fragment:
      Czy to początek Polexitu? Dzisiaj Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na Polskę w sprawie prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Bruksela prosi Trybunał o zablokowanie czystki emerytalnej sędziów i przywrócenie na stanowiska już przez decyzje prezydenta A. Dudy usuniętych.
      jeżeli PiS będzie kontynuował swoją „reformę” sądownictwa to nieuchronnie Polska znajdzie się na marginesie UE, co będzie miało wpływ na przyznanie nam unijnych dotacji. Staniemy się bękartem Europy, a wtedy partia J. Kaczyńskiego będzie zmuszona – rzecz jasna w imię suwerenności narodowej – wystąpić z UE.

      Całość: http://sila-lewicy.pl/spoleczenstwo/148-ke-zaskarza-polske-do-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-czy-to-poczatek-polexitu