Diecezja instruuje księży. „Dzieci nie powinny przebywać w mieszkaniach duchownych”

Diecezja instruuje księży. „Dzieci nie powinny przebywać w mieszkaniach duchownych”

Księża, zdj. ilustracyjne
Księża, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / FOTOWAWA
Dzieci i młodzież nie powinny w pojedynkę przebywać w pomieszczeniach należących do duchownych, obowiązuje zakaz podawania alkoholu nieletnim – to tylko niektóre przepisy zawarte w instrukcji, którą Diecezja Warszawsko-Praska przygotowała dla duchownych.

Nowy dokument zaprezentowali podczas konferencji prasowej pasterze diecezji: Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński oraz Biskup Pomocniczy Marek Solarczyk. Stanowi on część programu prewencji, którego celem jest zapobieganie przestępstwom wobec dzieci i młodzieży, w tym wykorzystywania na tle seksualnym.

16-stronicowa publikacja pod nazwą Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej jest przeznaczona do stosowania przez duchownych we wszystkich parafiach, wspólnotach i dziełach. Jak podano na stronie internetowej dieciezji, jej zapisy obowiązują także świeckich wychowawców, nauczycieli, trenerów, animatorów, wolontariuszy, praktykantów oraz stażystów zatrudnionych na różnych stanowiskach i podejmujących różne zakresy odpowiedzialności w Diecezji.

Ochronę dzieci i młodzieży traktuję jako priorytet. Przepraszam wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób zostały skrzywdzone przez duchownych. Pragnę uczynić wszystko, aby poczuły się znowu bezpiecznie we Wspólnocie Kościoła i odzyskały zaufanie – mówił biskup Romuald Kamiński.

W dokumencie znajdują się szczegółowe informacje o prawach dzieci i młodzieży, a także konkretne rady dla duchownych oraz opis dobrych praktyk duszpasterskich. W instrukcji znajdują się zapisy dotyczące m.in. równego traktowania, zakazu stosowania kar cielesnych i przemocy werbalnej.

Czego nie wolno księżom?

„Dzieci i młodzież nie powinny przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych duchownych, zwłaszcza w pojedynkę. Jeżeli ich dobro wymaga indywidualnego spotkania z duchownym, spotkanie to nie może odbywać się w warunkach odizolowanych” – czytamy w jednym z punktów. Twórcy „Norm”... napominają kapłanów, by zgłaszali każdy wyjazd urlopowy, w którym uczestniczy osoba poniżej 18. roku życia. Księżą przestrzegani są też przed stosowaniem rozerotyzowanego języka w obecności nieletnich. „W przypadku konieczności podjęcia rozmowy na tematy związane z płciowością należy wykazać się daleko idącą ostrożnością, delikatnością i roztropnością” – podkreślono. Księżom przypomina się, by nie stosowali używek w trakcie opieki nad dziećmi i młodzieżą, i nie nakłaniali do tego nieletnich. „Zabrania się częstowania podopiecznych alkoholem, papierosami, środkami psychoaktywnymi oraz tolerowania ich używania” – brzmi punkt 7 instrukcji.

Nie przekraczać zasad intymności

Kapłani upominani są w zakresie ochrony prywatności nieletnich i nienaruszalności ich nietykalności cielesnej. „Niedozwolone są wszelkie zachowania, które w naszej kulturze stanowią przekraczanie granic intymności” – brzmi zapis.W poradniku zawarto zasady dotyczące zorganizowanych wyjazdów z udziałem dzieci i młodzieży. Duchowni są szczegółowo instruowani, jak reagować, gdy podopieczni zgłaszają im przypadki nadużyć.

Diecezja o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich

"Podczas konferencji prasowej zostały zaprezentowane statystyki dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych na terenie Diecezji. W ramach procedur kościelnych wszczęto 12 postępowań, z których 2 nie potwierdziły prawdziwości oskarżeń. Spośród 10 pozostałych spraw 3 zostały zakończone. Wszyscy duchowni, wobec których toczyło się lub toczy postępowanie są odsunięci od pracy z dziećmi i młodzieżą. Trzej kapłani zostali suspendowani. Na czas prowadzenia postępowań wszyscy byli odsunięci od pełnionych obowiązków. Zostali poddani diagnostyce psychologicznej oraz odbyli pokutę przewidzianą prawem kościelnym" – poinformowano w komunikacie Diecezji. Poniżej zamieszczamy pełną treść dokumentu.

Czytaj też:
Biskup płocki przedstawia wstydliwe statystyki. „Przepraszam za cierpienia spowodowane przez księży”

Źródło:
 5

Czytaj także