Były wiceminister środowiska usłyszał zarzuty. Chodzi o korupcję

Były wiceminister środowiska usłyszał zarzuty. Chodzi o korupcję

Funkcjonariusz CBA, zdjęcie ilustracyjne
Funkcjonariusz CBA, zdjęcie ilustracyjne Źródło:X / CBA
Funkcjonariusze CBA zatrzymali w czwartek byłego wiceministra środowiska Janusza O. oraz włocławskiego przedsiębiorcę z branży budowlanej Marcina M. Sprawa dotyczy powoływania się na wpływy oraz korupcji. Janusz O. i Marcin M. usłyszeli zarzuty.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie czynów o charakterze korupcyjnym, które miały miejsce w okresie od września 2015 roku do stycznia 2016 roku. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby. Wśród zatrzymanych jest Janusz O. pełniący w okresie od stycznia 2014 roku do listopada 2015 roku funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugi z zatrzymanych to biznesmen Marcin M.

Odbiór robót budowlanych

W toku postępowania prokurator ustalił, że w okresie od września 2015 roku do stycznia 2016 roku Janusz O. otrzymał obietnicę, a następnie uzyskał korzyść majątkową oraz osobistą od Marcina M. w zamian za podejmowanie korzystanych działań na rzecz spółki biznesmena. Wykonywała ona roboty budowlane dla kieleckiej spółki wodociągowej. Janusz O. miał podjąć działania mające na celu odebranie przez Wodociągi Kieleckie robót budowlanych bez zastrzeżeń i wypłatę wynagrodzenia bez potrąceń. W zamian Marcin M. obiecał Januszowi O. zatrudnienie go w dwóch spółkach z siedzibami w Chodczu i we Włocławku. W tym celu Janusz O. nakłaniał zastępcę prezesa NFOŚiGW by Fundusz nie przedłużał terminów rozliczenia projektu kieleckiej spółki wodociągowej.

Do realizacji ustaleń doszło w styczniu 2016 roku kiedy Janusz O. objął funkcję wiceprezesa zarządu spółki w Chodczu oraz stanowisko dyrektora ds. rozwoju w jednej z włocławskich spółek. Z tytułu zatrudnienia w pierwszej z nich otrzymał wynagrodzenie miesięczne w kwocie 18 tysięcy złotych brutto, natomiast na drugim stanowisku w kwocie 2 tysięcy złotych brutto.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił Januszowi O. zarzut przyjęcia korzyści majątkowej oraz osobistej w związku z pełnieniem funkcji publicznej podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przewodniczącego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwalifikowany z art. 228 par. 1 kodeksu karnego.

Marcinowi M. został przedstawiony zarzut złożenia obietnicy udzielenia, a następnie udzielenia korzyści majątkowej oraz osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną kwalifikowany z art. 229 par. 1 kk. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych, w stosunku do Janusza O. w kwocie 100 tysięcy złotych, natomiast w stosunku do Marcina M. w kwocie 200 tysięcy złotych.

Czytaj też:
Nowy wątek w tzw. aferze melioracyjnej. 6 osób zatrzymanych

Źródło: Prokuratura Krajowa