Spełniono postulat lekarzy. Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 za chorobę zawodową

Spełniono postulat lekarzy. Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 za chorobę zawodową

Koronawirus, lekarz, zdj. ilustracyjne
Koronawirus, lekarz, zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / Ashkan Forouzani
W czwartek 23 kwietnia Naczelna Izba Lekarska podała informację o zaakceptowaniu jednego z jej postulatów na czas pandemii koronawirusa. Chodziło o zabezpieczenie lekarzy na wypadek zakażenia się wirusem SARS-COV-2.

Pod koniec marca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego. Lekarze i lekarze dentyści domagali się, aby chorobę zakaźną wywoływaną u nich wirusem SARS-CoV-2 uznawano za chorobę zawodową. Podkreślano, że statystycznie ryzyko zakażenia wywołanego koronawirusem podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów znacznie wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych. Dodawano, iż ryzyko to zwiększa się jeszcze bardziej, gdy brak jest wystarczających środków ochrony indywidualnej dla lekarzy.

Po trzech tygodniach postulat lekarzy spotkał się z akceptacją. „Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy” – przekazano na stronie internetowej NIL.

„Lekarze i lekarze dentyści z wielkim oddaniem włączają się do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Powszechnie wiadomo, że większość podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kraju jest nieprzygotowana do walki z epidemią, w szczególności jednostki te nie zapewniają lekarzom i lekarzom dentystom wystarczającego wyposażenia w niezbędne środki ochrony osobistej. Mimo tych trudnych warunków pracy i narażania własnego zdrowia oraz życia i zdrowia swoich rodzin, lekarze i lekarze dentyści starają się zapewnić chorym jak najlepszą opiekę medyczną” – mogliśmy przeczytać w komunikacie z 31 marca, który ostatecznie skłonił rządzących do przyznania racji medykom.

Czytaj też:
Ile testów na koronawirusa wykonano w ciągu ostatniej doby? MZ podało liczby
Czytaj też:
Brazylia epicentrum pandemii. Jak Ameryka Łacińska walczy z koronawirusem?