Ferie zimowe 2021. MEN przedstawiło wytyczne ws. półkolonii

Ferie zimowe 2021. MEN przedstawiło wytyczne ws. półkolonii

Dzieci lepią bałwana, zdjęcie ilustracyjne
Dzieci lepią bałwana, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Unsplash / Ethan Hu
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w dobie pandemii koronawirusa. Przedstawiamy najważniejsze założenia.

Decyzją rządu ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w jednym terminie: 4-17 stycznia. Jak poinformowało MEN, w tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

„Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki” – czytamy.

Ferie zimowe 2021. MEN przedstawiło wytyczne

MEN we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz GIS przygotowało także wytyczne sanitarne, których celem jest m.in. wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach. W wytycznych zostały opisane kwestie związane z organizacją półkolonii, w tym z wyżywieniem, higieną, transportem uczestników, realizacją programu czy kadrą półkolonii.

Półkolonie podczas ferii zimowych. Co rodzice muszą wiedzieć?

W dokumencie wyszczególniono także obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych uczestników półkolonii. Co muszą zrobić?

  • Zapoznać się z wytycznymi oraz zaakceptować regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.
  • Udostępnić organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.
  • Zobowiązać się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).
  • Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, opiekunowie powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  • Odprowadzając dzieci, opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m, przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
  • Opiekunowie mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
  • Opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Czytaj też:
Orban przyleci do Warszawy. Nieoficjalnie: Spotka się z Kaczyńskim i Morawieckim

Źródło: gov.pl
 0

Czytaj także