Komisja bankowa wznowiła prace

Komisja bankowa wznowiła prace

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. A. Jagielak/Wprost
Sejmowa komisja śledcza ds. banków zdecydowała we wtorek, że przesłucha kilkudziesięciu świadków m.in. w sprawie prywatyzacji banku Pekao SA i jego fuzji z BPH, powstania Banku Inicjatyw Gospodarczych i przekształceń własnościowych w Banku Gospodarki Żywnościowej.
Na liście świadków znaleźli się m.in.: Leszek Balcerowicz, Aleksander Kwaśniewski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jacek Socha, Marek Belka, Leszek Miller, Andrzej Olechowski, Stanisław Kluza, Alicja Kornasiewicz, Kazimierz Marcinkiewicz, Emil Wąsacz, Tadeusz Syryjczyk, Cezary Stypułkowski, Janusz Lewandowski, Elżbieta Rogucka-Suchocka, Marek Borowski, Bogdan Pęk, Jerzy Osiatyński, Wojciech Misiąg, Jan Krzysztof Bielecki, Cezary Banasiński, Cezary Mech, Aleksander Gudzowaty, Alicja Kornasiewicz, Wojciech Kwaśniak, Jerzy Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Dariusz Przywieczerski, Grzegorz Żemka, Władysław Jamroży, Grzegorz Wieczerzak, Władysław Baka.

Jak poinformował wiceprzewodniczący komisji Marek Sawicki (PSL), na następnym posiedzeniu komisji 7 maja br. zostanie przesłuchany Józef Oleksy.

Zdaniem przewodniczącego komisji Artura Zawiszy (PiS), Oleksy "ma należeć do grupy świadków przekrojowych", ponieważ posiada ogólną wiedzą na temat działań w sektorze bankowym. Potwierdzeniem tej tezy są - według Zawiszy - informacje ujawnione podczas rozmowy z biznesmenem Aleksandrem Gudzowatym.

"Jeśli byśmy powoływali na świadka pana premiera Oleksego, to jestem przekonany, że warto sięgnąć po innych premierów (...) Mniej więcej od premier Suchockiej do Jarosława Kaczyńskiego" - mówił Sawicki.

Wśród świadków znajdą się m.in. przedstawiciele obecnego rządu. Taki wniosek złożył wiceprzewodniczący komisji Marek Sawicki (PSL), wnosząc o przesłuchanie: Sławomira Skrzypka, Wojciecha Kwaśniaka, Stanisława Kluzy, Wojciecha Jasińskiego, Zbigniewa Ziobry, Zyty Gilowskiej, Mirosława Sekuły, Marka Niechciały, Ewy Kaweckiej-Włodarczak, Antoniego Macierewicza, Zbigniewa Wassermanna, Mariusza Kamińskiego.

O kolejności przesłuchań zdecyduje prezydium komisji.

Zawisza uważa, że nadzwyczajnej uwagi komisji wymagają zagadnienia związane z prywatyzacją banku Pekao SA i jego fuzja z BPH. Poseł zaproponował, aby komisja zajęła się także prywatyzacją Banku Handlowego. Na wniosek Adama Hofmana (PiS) komisja zbada powstanie i funkcjonowanie Banku Inicjatyw Gospodarczych (BIG).

Wiceprzewodniczący komisji Waldemar Nowakowski (Samoobrona) zaproponował zbadanie wątku związanego z zakupem przez grupę AIB Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA i Banku Zachodniego SA.

Szymon Pawłowski (LPR) zgłosił wniosek o zbadanie przekształceń w Banku Gospodarki Żywnościowej. Innym wątkiem zaproponowanym przez niego są okoliczności utworzenia Polskiego Banku Rozwoju (PBR), połączenia PBR z Bankiem Rozwoju Eksportu (BRE) oraz przekształceń kapitałowych w samym BRE.

Komisja na wniosek Sawickiego zajmie się także prywatyzacją Banku Śląskiego. Na wniosek Andrzeja Dery (PiS), posłowie zbadają prywatyzację Banku Turystyki, a także sprzedaż Polskiego Banku Inwestycyjnego.

Komisja wznowiła swoją działalność po półrocznej przerwie. We wrześniu ub.r. przerwała prace po tym, jak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uchwałę o jej powołaniu. Teraz posłowie przystąpili do pracy na mocy nowej uchwały, którą Platforma Obywatelska w poniedziałek zaskarżyła do Trybunału.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyli posłowie PO i SLD. Uznali bowiem, że zakres jej prac jest niezgody z Konstytucją. Będą czekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Nowakowski przypomniał, że - zgodnie z orzeczeniem TK - przed komisją nie może być przesłuchiwany prezes NBP; jednak propozycja przesłuchania obecnego prezesa NBP Sławomira Skrzypka została przyjęta.

W trakcie posiedzenia komisji do grona jej członków dołączył Jacek Kościelniak (PiS), który początkowo miał nie uczestniczyć w obradach ze względu na to, że jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kościelniaka miała zastąpić Barbara Bubula (PiS). Jak powiedział Zawisza, Kościelniak może uczestniczyć w posiedzeniach, dopóki komisja formalnie nie dokona zmiany w swoim składzie.

Nowakowski zaproponował by powstał portal internetowy poświęcony pracom komisji. "Zamysł stworzenia strony byłby elementem, który pomógłby pracom komisji" - argumentował.

 

pap, ss

 0

Czytaj także