Legalne sposoby na spłatę rosnących rat kredytu hipotecznego

Legalne sposoby na spłatę rosnących rat kredytu hipotecznego

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Materiały prasowe
Dla wielu gospodarstw domowych minione wakacje były pierwszymi, podczas których plany wyjazdowe należało dostosować do możliwości finansowych. Głównie z uwagi na wzrost raty kredytu hipotecznego. Nasuwa się zatem pytanie – jakie są legalne sposoby na zadbanie o finanse domowe w takiej sytuacji? Oto krótki przegląd możliwości, jakie daje kredytobiorcy prawo.

Ustawowe wakacje kredytowe i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Nie można rozpocząć innym punktem. Oba wyżej wymienione programy z założenia są działaniami rządowymi, mającymi na celu pomoc gospodarstwom domowym borykającym się z rosnącymi ratami kredytu hipotecznego. Wakacje kredytowe to rządowy program mający ulżyć kredytobiorcom hipotecznym, którzy zaciągnęli kredyt w złotówkach. Nie dotyczy on kredytów waloryzowanych walutą obcą, ale mogą z niego skorzystać osoby, które przewalutowały kredyt w innej walucie na PLN przed 1 lipca 2022 r. Program nie obejmuje kredytów walutowych, ponieważ celem ustawy jest ulżenie kredytobiorcom z uwagi na wzrost WIBOR, a oprocentowanie kredytów walutowych nie jest oparte na tym wskaźniku.

Źródło: Wprost