PO: Kaczyński i jego ludzie uwłaszczyli się na majątku skarbu państwa

PO: Kaczyński i jego ludzie uwłaszczyli się na majątku skarbu państwa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Mogło dojść do naruszenia prawa przy przejmowaniu przez Fundację Prasową Solidarność części majątku likwidowanej RSW "Prasa-Książka-Ruch" - twierdzi w swoim raporcie Platforma Obywatelska. Zarzuca też m.in. Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego współpracownikom "uwłaszczenie się na majątku Skarbu Państwa".

Chodzi m.in. o uzyskanie od Skarbu Państwa - w trybie bezprzetargowym - prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul.Nowogrodzkiej 84/86 (mieści się tam m.in. siedziba Prawa i Sprawiedliwości) i Alejach Jerozolimskich 125/127. Platforma twierdzi też, że Fundacja uzyskała nieodpłatnie prawa własności do postawionych na tej ostatniej działce budynków.

Do naruszeń prawa - według Platformy - mogło też dojść przy uzyskaniu od Skarbu Państwa - bez przetargu - prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul.Ordona 3 oraz ul. Srebrnej 16 i odpłatnie (po zaniżonej cenie) budynków postawionych na tych gruntach.

W przygotowanej przez siebie analizie PO przedstawia "opis modelu zaplecza gospodarczego, jaki stworzył Jarosław Kaczyński w celu finansowania kierowanych przez siebie partii politycznych (PC a potem PiS) uwłaszczając się wraz z grupą najbliższych mu współpracowników na bazie majątku narodowego - likwidowanej RSW +Prasa-Książka-Ruch+".

W raporcie opisano powstanie w 1990 r. Fundacji Prasowej "Solidarność", której założycielami byli m.in.: J.Kaczyński, Sławomir Siwek (obecnie członek zarządu TVP), Maciej Zalewski i Krzysztof Czabański (obecnie prezes Polskiego Radia). Według raportu, założyciele Fundacji najprawdopodobniej nie wystąpili do Komisji Krajowej NSZZ "S" o wyrażenie zgody na używanie w nazwie słowa "Solidarność".

W raporcie podkreślono, że Czabański pełnił z jednej strony funkcję likwidatora RSW "Prasa Książka-Ruch", a z drugiej - założyciela Fundacji Prasowej Solidarność. PO przypomina, że w 1991 r. w siedzibie RSW przy ul. Bagatela 14 w Warszawie, siedzibę uzyskał Zarząd Główny Porozumienia Centrum.

Platforma ocenia też, że doszło do naruszenia prawa przez złożenie do aktów notarialnych nieprawdziwych oświadczeń, jakoby Fundacja była następcą prawnym likwidowanej RSW.

PO zwraca uwagę, że część budynku położonego w Alejach Jerozolimskich 125/127 natychmiast po przejęciu w dzierżawę wydzierżawiono Bankowi-Przemysłowo-Handlowemu za trzykrotnie wyższą stawkę płatną za 13 lat z góry.

Według PO, po przejęciu przez Fundację nieruchomości w Alejach Jerozolimskich, na Nowogrodzkiej, Ordona i Srebrnej oraz - nieodpłatnie lub za najniższą z możliwych stawek - prawa własności do postawionych na tych gruntach budynków, następował podział tego majątku między nowo tworzone podmioty.

PO wymienia spółkę z o.o. "Srebrna" (w jej zarządzie miał zasiadać m.in. Kazimierz Kujda i Krzysztof Wyszkowski, a w Radzie Nadzorczej - Lech Kaczyński), "Srebrna-Media" sp. z o.o. (członkiem zarządu miał być m.in. Ludwik Dorn), Fundację Nowe Państwo (ustanowioną w 1997 m.in. przez ks.abp. Tadeusza Gocłowskiego, Jarosława Kaczyńskiego i Krzysztofa Czabańskiego). Według raportu, w 2001 roku przeniesiono wszystkie udziały jakie Fundacja prasowa Solidarność posiadała w spółkach "Srebrna" i "Srebrna Media" na rzecz Fundacji Nowe Państwo.

Kolejne spółki to: "Air Link" sp. z o.o. oraz "Celsa" sp. z o.o. W 1997 z inicjatywy Sławomira Siwka została założona Fundacja Solidarna Wieś.

Platforma podkreśla w raporcie, że w zarządzie Fundacji Prasowej Solidarność zasiadał obecny członek Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński, a w Radzie Nadzorczej spółki "Srebrna" m.in. Marek Suski i Jolanta Szczypińska.

"Jarosław Kaczyński z grupą najbliższych mu współpracowników od ponad 16 lat aktywnie funkcjonuje w obrocie gospodarczym pomnażając i w pełni kontrolując oraz wykorzystując do celów politycznych przejęty de facto nieodpłatnie (...) od Skarbu Państwa i wniesiony do wykreowanych przez niego podmiotów gospodarczych ogromny majątek" - czytamy w raporcie.

Ponadto, według PO, to Kaczyński "wbrew głoszonym przez siebie poglądom i politycznym hasłom, w których piętnuje rzekomych oligarchów, którzy jakoby dorobili się ogromnych majątków uwłaszczając się na majątku narodowym" wraz ze swoimi współpracownikami "stworzył układ, który okazuje się być jednym z największych beneficjentów transformacji gospodarczej".

PO napisała w raporcie, że J.Kaczyński z "towarzyszami partyjnymi" należy do tzw. nomenklatury", która swój "ogromny potencjał ekonomiczny" zbudowała "wyłącznie poprzez uwłaszczenie się na majątku skarbu państwa".

Raport PO pierwsze ujawniły w środę "Fakty" TVN.

pap, ss
 0

Czytaj także