Danuta Wałęsa została skandalicznie potraktowana. „Była tylko żoną przy mężu”

Danuta Wałęsa została skandalicznie potraktowana. „Była tylko żoną przy mężu”

Danuta Wałęsa z synem Jarosławem
Danuta Wałęsa z synem Jarosławem Źródło: Newspix.pl / Michał Fludra
Danutę Wałęsę spotkała przykra sytuacja. Żonie byłego prezydenta dwukrotnie odmówiono przyznania statusu działaczki opozycji antykomunistycznej.

W latach 2016-2024 na czele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stał Jan Józef Kasprzyk związany z Prawem i Sprawiedliwością. Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, urząd dwukrotnie odrzucił wnioski składane przez Danutę Wałęsę.

Żona byłego prezydenta chciała uzyskać status działaczki opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Uprawnia on m.in. do comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości najniższej emerytury, a także korzystania poza kolejnością z opieki zdrowotnej oraz środowiskowej opieki socjalnej.

Danuta Wałęsa bez statusu opozycjonistki

Po raz pierwszy Danuta Wałęsa zwróciła się z prośbą w 2018 roku. W takich sytuacjach powinno zostać wszczęte postępowanie administracyjne. Urząd wysłał wniosek do zaopiniowania przez Pomorską Wojewódzką Radę Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jest to organizacja powołana w 2017 roku przez Dariusza Drelicha, ówczesnego wojewodę pomorskiego z PiS.

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Członkowie rady ocenili, że działalność żony Lecha Wałęsy w czasach PRL nie była wystarczająca, aby uznać ją za działaczkę opozycyjną. Uznano, że była tylko żoną przy mężu. Rok później Danuta Wałęsa ponownie złożyła wniosek a urząd utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję.

Afront wobec Danuty Wałęsy

Obecny szef urzędu nie krył oburzenia zaistniałą sytuacją. W jego opinii decyzja rady była podyktowana kwestiami politycznymi. Lech Parell wymienił zasługi Danuty Wałęsy dla ówczesnej opozycji. Wspomniał m.in. o przewożeniu grypsów od Lecha Wałęsy do Episkopatu oraz władz „Solidarności” i zagranicznych dziennikarzy a także „inicjowanie działań o dużym rezonansie społecznym i medialnym, wymierzonych we władze komunistyczne”.

Jako przykład podano urządzenie 21 marca 1982 r. chrzcin z udziałem kapelana „S" ks. Henryka Jankowskiego, z pozostawionym pustym krzesłem dla Lecha Wałęsy. Nowy szef urzędu przypomniał również, że Danuta Wałęsa ramię w ramię z opozycjonistami brała udział w manifestacjach rocznicowych i przemawiała wspólnie z demonstrującymi.

Danuta Wałęsa nie zamierza ponownie składać wniosku

– Danuta Wałęsa była bez wątpienia działaczką opozycji antykomunistycznej w zakresie, na jaki pozwalało jej wychowanie ośmiorga dzieci i prowadzenie domu. Podejmowała samodzielne działania, mogące narazić ją na odpowiedzialność i represje. Uważam, że ta odmowa była wręcz skandaliczna – komentował Lech Parell.

Chociaż wydana w 2019 roku decyzja jest ostateczna, Danuta Wałęsa może wystąpić do szefa urzędu z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w trybie nadzwyczajnym, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Żona Lecha Wałęsy zapowiedziała, że nie zamierza korzystać z takiej możliwości.

Czytaj też:
Wałęsa o Protasiewiczu: To po prostu niedouczony polityk. Niszczy kolegów, nie interesuje go kraj
Czytaj też:
Wałęsa niepokoi się o przyszłość Europy. Mówi o „katastrofie”

Opracowała:
Źródło: Gazeta Wyborcza