Zespół antymobbingowy w Prokuraturze Krajowej. Zbada rzeczywistą skalę zjawiska

Zespół antymobbingowy w Prokuraturze Krajowej. Zbada rzeczywistą skalę zjawiska

Prokuratura Krajowa
Prokuratura Krajowa Źródło:PAP / Leszek Szymański
W Prokuraturze Krajowej powołano zespół ds. przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania. Przewodnicząca Aleksandra Antoniak-Dróżdż wysłała list do wszystkich pracowników.

Dariusz Korneluk powołał w Prokuraturze Krajowej zespół do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania. Jednostka zbada skalę zjawisk w urzędach i opracuje nowe standardy oraz procedury ich zwalczania.

Prokuratura Krajowa powołała specjalny zespół

O powstaniu nowego zespołu poinformowano piątek, 19 kwietnia, w oficjalnym komunikacie. Zadaniem jednostki będzie ustalenie liczby dotychczasowych zgłoszeń i postępowań sądowych oraz analiza ich wyników. Na tej podstawie oceniona zostanie skuteczność stosowanych procedur i środków gwarantujących ochronę osobom, które informują o bezprawnych praktykach.

twitter

Zespół sprawdzi również, czy kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do zatrudnienia w prokuraturze, w tym na stanowiskach kierowniczych. Zbierze także dane związane z awansami, szkoleniami i innymi formami specjalizacji i przyjrzy się wynagrodzeniom za pracę jednakowej wartości. „Zwieńczeniem pracy zespołu będzie raport” – zapowiedziano.

List przewodniczącej do pracowników

Na podstawie sporządzonego dokumentu powstać mają „ogólnopolskie standardy oraz procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne oraz zapobiegające molestowaniu”, które będą gwarantem „bezstronności, rzetelności i obiektywizmu prowadzonych postępowań wyjaśniających” oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Do zespołu powołano prok. Aleksandrę Antoniak-Dróżdż, która pokieruje jego pracami, prok. Aleksandrę Malinowską-Bizon i prok. Karolinę Staros oraz urzędnika prokuratury. Do pozostałych pracowników skierowano list, w którym przewodnicząca jednostki określiła dotychczasowe procedury jako „iluzoryczne i nieskuteczne”. Podkreśliła też konieczność zbadania nieprawidłowości „jako problemu o charakterze systemowym”.

Czytaj też:
Kolejna odsłona sprawy Ewy Wrzosek. Chodzi o możliwość uchylenia immunitetu
Czytaj też:
Prokuratorzy informują o naciskach w sprawie Giertycha. Obciążają m.in. Ziobrę

Źródło: WPROST.pl / Prokuratura Krajowa