"Polska uznaje integralność terytorialną Azerbejdżanu"

"Polska uznaje integralność terytorialną Azerbejdżanu"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska w pełni uznaje integralność terytorialną Azerbejdżanu - zapewnił prezydent Lech Kaczyński po  spotkaniu z prezydentem tego państwa Ilhamem Alijewem. Prezydent Azerbejdżanu podkreślił, że bardzo go cieszy stanowisko wyrażone przez Lecha Kaczyńskiego.

Prezydent Alijew przebywa w Polsce z dwudniową wizytą oficjalną. Obaj prezydenci oświadczyli na wspólnej konferencji prasowej, że relacje między Polską a Azerbejdżanem mają strategiczny charakter.

L.Kaczyński poinformował, że Alijew podkreślał niejednokrotnie w rozmowach, że problem Górskiego Karabachu musi być rozwiązany pokojowo, ale rozwiązanie to musi uwzględniać prawo międzynarodowe, z którego wynika przynależność Górskiego Karabachu do Azerbejdżanu.

"Polska podziela to stanowisko niezależnie od naszych przyjaznych uczuć do państwa i narodu Armenii" - zadeklarował L. Kaczyński.

Górski Karabach to ormiańska enklawa na terytorium Azerbejdżanu, która proklamowała niepodległość w 1992 roku. Republika Górskiego Karabachu nie jest uznawana przez żadne państwo w świecie, nawet przez Armenię. Cieszy się jedynie "życzliwością" władz w Erewaniu.

Prezydent Azerbejdżanu oświadczył, że Polska zawsze wspierała takie rozwiązanie konfliktu w Górskim Karabachu, które "będzie zgodne z zasadami prawa międzynarodowego". We wtorek polski rząd uznał niepodległość Kosowa.

Alijew podziękował L. Kaczyńskiemu za deklarację w sprawie uznania integralności terytorialnej Azerbejdżanu. "Bardzo cieszy nas pańskie stanowisko, panie prezydencie" - mówił azerski prezydent. Podkreślał, że "zasada integralności terytorialnej nie może być naruszona". Mówił też o "polityce czystek etnicznych" i "zbrodniach" Ormian wobec Azerów.

Alijew podkreślił, że relacje między Polską a Azerbejdżanem to "strategiczne partnerstwo". W ocenie prezydenta Azerbejdżanu, jego wtorkowa wizyta w Polsce to "bardzo dobra perspektywa do rozwoju współpracy gospodarczej".

Prezydent chwalił też "bliskie relacje", jeśli chodzi o współpracę energetyczną. Także L. Kaczyński zgodził się, że pierwsza wizyta Alijewa w naszym kraju następuje w czasie, "kiedy nasze relacje są już bliskie i są to relacje o charakterze strategicznym".

Jednocześnie prezydent RP podkreślił, że Polska wspiera Azerbejdżan "w jego polityce zbliżania się do struktur euroatlantyckich, a także Unii Europejskiej.

Poinformował, że z Alijewem rozmawiał także o kwestiach polityki energetycznej. L. Kaczyński ocenił, że Alijew słusznie podkreślał, iż obecnie problematyki energetycznej w naszym regionie nie da się oddzielić od problematyki politycznej.

"Trzeba pamiętać, że Azerbejdżan będąc poważnym eksporterem ropy naftowej ma też olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o gaz - możliwości jeszcze większe. I to też powinno być przedmiotem naszego polskiego zainteresowania" - ocenił L. Kaczyński.

Alijew zadeklarował bowiem, że Azerbejdżan w przyszłości będzie wydobywał więcej zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego. Zapowiedział, że jego kraj może wydobywać 53 mln ton ropy naftowej oraz 80 mld metrów sześciennych gazu.

L. Kaczyński odznaczył Alijewa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP za wielki wkład w zbliżenie między narodami Polski i Azerbejdżanu, ale także za upartą walkę o suwerenny Azerbejdżan. Azerski prezydent podziękował za odznaczenie i zapowiedział, że będzie działał na rzecz rozwoju współpracy polsko-azerskiej.

Obaj prezydenci podpisali we wtorek wspólną deklarację regulującą wszystkie aspekty naszych dwustronnych relacji.

W deklaracji czytamy m.in., że Polska i Azerbejdżan potwierdzając stanowisko, że "wymuszone zmiany granic uznanych przez prawo międzynarodowe są nie do przyjęcia", oświadczyły, że "istotnym czynnikiem zapewnienia globalnego bezpieczeństwa jest mobilizowanie społeczności międzynarodowej oraz państw europejskich przeciwko wszelkim aktom agresji stanowiącym zagrożenie dla pokoju i stabilności międzynarodowej oraz suwerenności i integralności terytorialnej państw".

Deklaracja głosi także, że strony podkreśliły znaczenie pokojowego rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu zgodnie z odpowiednimi rezolucjami ONZ oraz trzema zasadami Szczytu OBWE w Lizbonie, na bazie poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Azerbejdżanu.

Strona polska i azerska podkreśliły też znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie, "akcentując rosnące znaczenie surowców energetycznych z regionu Morza Kaspijskiego w zaspokajaniu popytu na źródła energii w Europie".

W tym kontekście, strony wyraziły poparcie dla projektu budowy korytarza tranzytowego dla kaspijskiej ropy naftowej na rynki europejskie i światowe (Odessa-Brody-Płock-Gdańsk). Jednocześnie strony podkreśliły strategiczne znaczenie powodzenia budowy rurociągu ropy naftowej Baku-Tbilisi-Ceyhan i gazociągu Baku- Tbilisi-Erzurum.

Oba kraje odnotowały z zadowoleniem ustanowienie nowego konsorcjum Sarmacja, a także podkreśliły "doniosłość" zbliżającego się Szczytu Energetycznego, który odbędzie się w Kijowie w maju br.

Polska i Azerbejdżan zadeklarowały, że w celu rozwoju infrastruktury transportowej korytarza Europa-Kaukaz-Azja, wspierają potrzebę wzmocnienia współpracy dwustronnej i regionalnej, w dziedzinie wszystkich rodzajów środków transportu.

Strony podkreśliły istotną rolę rozwoju projektów infrastrukturalnych, które będą stanowić element korytarza Wschód- Zachód, łączącego Południowy Kaukaz z regionem Europy Środkowej i Wschodniej.

ab, pap