88 proc. Polaków jest zwolennikami UE

88 proc. Polaków jest zwolennikami UE

Dodano:   /  Zmieniono: 
88 proc. Polaków jest zadowolonych z obecności Polski w Unii Europejskiej, 7 proc. to przeciwnicy integracji europejskiej - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

CBOS zwraca uwagę, że od czterech lat, czyli od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, odsetek zwolenników integracji europejskiej wzrósł o 24 pkt. procentowe, a liczba przeciwników zmniejszyła się o 22 pkt.

W ocenie 64 proc. ankietowanych członkostwo Polski w UE przynosi nam więcej korzyści niż strat, 15 proc. uważa, że więcej na tym tracimy niż korzystamy. Zdaniem 14 proc. respondentów korzyści i strat jest tyle samo.

Ponadto 43 proc. badanych uważa, że integracja przyniosła im osobiście więcej korzyści niż strat, 13 proc. czuje się bardziej pokrzywdzonych niż wygranych w wyniku integracji, a 30 proc. respondentów ocenia, że traci i korzysta tyle samo na tym, że Polska jest członkiem UE.

Badani byli pytani, jak oceniają wpływ integracji europejskiej na gospodarkę. Większość - 75 proc. - uważa, że korzyści odniosły gospodarstwa rolne (11 proc. jest przeciwnego zdania), również 75 proc. jest zdania, że integracja jest korzystna dla stanu polskiej gospodarki (8 proc. wyraża przeciwną opinię). Według 64 proc. poprawiło się funkcjonowanie przedsiębiorstw prywatnych (8 proc. ma przeciwne zdanie).

Jednocześnie na pytanie, czy w związku z integracją europejską poprawiła się sytuacja w Pana/Pani zakładzie pracy lub gospodarstwie rolnym, najwięcej osób - 43 proc. - odparło, że nie miało to żadnego wpływu, 35 proc. uznało, że tak, a 10 proc., że nie.

W ocenie 65 proc. respondentów po przystąpieniu Polski do UE bezrobocie zmniejszyło się, 15 proc. uważa, że zwiększyło się. Nieco ponadto połowa Polaków - 56 proc. - sądzi, że po przystąpieniu Polski do UE poprawiły się materialne warunki życia Polaków, zdaniem 15 proc. - pogorszyły się.

Większość Polaków jest przekonana, że członkostwo naszego kraju w UE wzmocniło pozycję Polski na świecie (71 proc.) oraz zwiększyło bezpieczeństwo międzynarodowe Polski (58 proc.). Przeciwne zdanie ma odpowiednio: 5 proc. i 6 proc. badanych. Jednocześnie 68 proc. respondentów uważa, że należymy do państw o "średniej pozycji" w UE, 21 proc. uważa, że jesteśmy jednym z najsłabszych członków Unii, a 2 proc. uważa, że należymy do krajów o najsilniejszej pozycji we wspólnocie.

Polacy w większości uważają, że integracja miała korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego w Polsce (61 proc.). Co drugi badany sądzi, że poprawił się stan wiedzy i wykształcenia (zdaniem 35 badanych przystąpienie do UE nie miało na to wpływu).

Na pytanie o wpływ integracji na trwałość polskiej rodziny 44 proc. ankietowanych odparło, że nie miała wpływu, 27 proc. uznało ten wpływ za niekorzystny, a 17 proc. - za korzystny. Większość Polaków uważa, że członkostwo w UE nie ma wpływu na takie sprawy jak religijność (74 proc.), życzliwość (68 proc.) czy tolerancję (55 proc.). W przypadku swobody obyczajów mniej więcej tyle samo osób uważa, że jest większa (45 proc.) lub taka sama (41 proc.).

Niemal połowa badanych - 46 proc. - uważa też, że po wejściu do UE zwiększyła się biurokracja w Polsce (36 proc. sądzi, że jest taka sama).

CBOS przeprowadził sondaż od 11 do 14 kwietnia na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

pap, ss