Premier zajmie się nieprawidłowościami w KRUS

Premier zajmie się nieprawidłowościami w KRUS

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak zapowiedział, że premier Donald Tusk zajmie się wnioskami rządowego raportu na temat nieprawidłowości w KRUS, który właśnie trafił do kancelarii szefa rządu.

"Dziennik" napisał, że rządowa kontrola w KRUS wykazała, iż w  Kasie rządzonej przez PSL dochodziło do nepotyzmu i nadużyć, a jej prezes Roman Kwaśnicki zataił w oświadczeniu majątkowym, że zasiada we władzach prywatnej spółki. "Dz" dotarł do raportu, który trafił już do kancelarii premiera. Z  raportu wynika, że sprawdzeniem prawdomówności prezesa Kwaśnickiego zajmie się na wniosek kancelarii premiera CBA.

Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział z kolei "Dz", że ma "własne wyniki kontroli", które nie potwierdzają wniosków raportu rządowego.

"Premier będzie sprawę sprawdzał i zapewne poprosimy panią minister Julię Piterę, aby porównała oba raporty (rządowy i Sawickiego) i tak naprawdę wyciągnęła dla premiera wnioski z tego" - powiedział Nowak w radiowej "Trójce".

Przyznał jednocześnie, że "ma całym mnóstwo dowodów, które potwierdzają, że  CBA działa skutecznie i dobrze i na pewno powinno przeprowadzić kontrolę w  KRUS".

Zapowiedział, że premier poprosi również ministra Sawickiego, aby się ustosunkował do zarzutów raportu, a szefa CBA Mariusza Kamińskiego, aby  uzasadnił wnioski kontroli Biura.

Rano biuro prasowe resortu rolnictwa poinformowało, że minister Sawicki podpisał wniosek o odwołanie prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Romana Kwaśnickiego.

ND, PAP

 2

Czytaj także