Kościół Ewangelicko-Augsburski akceptuje in vitro

Kościół Ewangelicko-Augsburski akceptuje in vitro

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Fot. Photos.com
Kościół Ewangelicko-Augsburski akceptuje stosowanie metody sztucznego zapłodnienia in vitro, rozumiejąc ją jako formę wspierania rodziny - głosi przyjęta w niedzielę uchwała Synodu luteran.
"Uważamy za moralnie dopuszczalne stosowanie metody sztucznego zapłodnienia homologicznego, czyli w sytuacji gdy nasienie pochodzi od prawnego ojca. Nie wyrażamy aprobaty dla korzystania z obcych gamet, tudzież z pomocy matek zastępczych" - głosi uchwała Synodu.

"Kościół luterański, głosząc szacunek dla życia, opowiada się za ochroną ludzkiego embrionu, a zrazem afirmatywnie odnosi się do zdobyczy medycyny, o ile te nie szkodzą innym. Sprzeciwia się też wykorzystywaniu bezbronnych istot ludzkich dla celów badawczych" - napisano w uchwale.

Podkreśla się w niej, że małżeństwo, które nie może mieć dzieci i chce skorzystać z in vitro, "powinno otrzymać od państwa wszelką, w tym także finansową pomoc i moralne wsparcie ze strony Kościoła". Zdaniem Synodu byłoby niewłaściwe, gdyby in vitro pozostało przywilejem zamożnych.

In vitro powinno być dostępne dla małżeństw, zgodnie z ewangelicką etyką małżeńską i seksualną. Kościół luterański w Polsce nie podziela zastrzeżeń, wedle których in vitro grozi traktowaniem dziecka jako "jednego z dóbr konsumpcyjnych" - głosi uchwała.

Kościół Ewangelicko-Augsburski jest najliczniejszym w Polsce Kościołem protestanckim, należy do grupy Kościołów luterańskich. Zasady wiary oparte są na Konfesji Augsburskiej z 1530 roku. Zwierzchnią władzą ustawodawczą Kościoła jest Synod, a wykonawczą -  Konsystorz.

Synod jest parlamentem Kościoła i jego najwyższą władzą. Jest powołany do uchwalania wszelkich praw kościelnych i rozstrzygania kwestii bieżących. W jego skład wchodzi ok. 70 osób: Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, 30 delegatów świeckich, przedstawiciel nauczycieli akademickich ChAT, przedstawicielka kobiet-magistrów teologii, przełożona Diakonatu, przedstawiciele duszpasterstw. Kadencja Synodu trwa pięć lat.

pap, em

 3

Czytaj także