MSWiA: prezydent Łomży musi odejść

MSWiA: prezydent Łomży musi odejść

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia o zawieszeniu w wykonywaniu funkcji prezydenta - tak biuro prasowe MSWiA odpowiada na pytanie dotyczące sytuacji prawnej prezydenta Łomży Jerzego Brzezińskiego, zawieszonego przez prokuraturę w pełnieniu funkcji. Brzeziński odwołał się od tego postanowienia.
Podobne zdanie w tej sprawie ma prokuratura, która zarzuca samorządowcowi przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy gospodarowaniu gminnymi nieruchomościami. Oprócz zakazu pełnienia funkcji, zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe. Jerzy Brzeziński odwołał się od tego postanowienia i wciąż sprawuje urząd. Tymczasem według informacji podanych przez rzeczniczkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiolettę Paprocką, zgodnie z kodeksem postępowania karnego "wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia".

Jolanta Gadek, rzeczniczka wojewody podlaskiego, który sprawuje nadzór prawny nad samorządami powiedziała, że wojewoda czeka na oficjalną interpretację prawną z MSWiA, o którą wystąpił. Jeżeli będzie z niej wynikać, że prezydent Brzeziński nie może pełnić urzędu, decyzje podjęte przez niego w tym czasie będą uznane za nieważne i uchylone.

Prokuratura zarzuca prezydentowi Brzezińskiemu popełnienie tzw. przestępstw urzędniczych. Prezydent nie przyznaje się do winy.

PAP, arb

 1

Czytaj także