Senatorowie nie chcą bronić krzyża

Senatorowie nie chcą bronić krzyża

Dodano:   /  Zmieniono: 
Senatorowie dwóch senackich komisji: ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji nie przyjęli projektu uchwały w sprawie poszanowania krzyża. Po burzliwej dyskusji osiągnięto jednak kompromis.
Projekt, nad którym pracowali senatorowie, ma być przedmiotem kolejnego posiedzenia komisji i prawdopodobnie będzie w porządku obrad obecnego posiedzenia Senatu. Kontrowersje wśród posłów budził zakres uchwały - czy i w jakim stopniu powinna się ona odnosić do wyroku Trybunału w Strasburgu z listopada ubiegłego roku.

Senator Jan Rulewski z PO zgłosił nawet wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Wniosek ten nie był jednak głosowany. Senator Grażyna Anna Sztark z PO zaapelowała o opracowanie projektu, na który zgodziliby się senatorowie. Zespół powołany przez obydwie komisje opracował taki projekt. Ma on być głosowany na kolejnym posiedzeniu połączonych komisji.

PAP, arb