Skład rządu SLD-UP-PSL

Skład rządu SLD-UP-PSL

Dodano:   /  Zmieniono: 
Desygnowany na premiera Leszek Miller poinformował, że w rządzie SLD-UP-PSL wicepremierami, a zarazem ministrami zostaną: infrastruktury - Marek Pol (UP); rolnictwa - Jarosław Kalinowski (PSL), a  finansów - Marek Belka (SLD).
Ministrem edukacji narodowej w rządzie SLD-UP- PSL będzie Krystyna Łybacka (SLD), ministrem gospodarki - Jacek Piechota (SLD), a ministrem kultury - Andrzej Celiński (SLD).
Na ministra obrony narodowej desygnowany będzie - Jerzy Szmajdziński (SLD), ministrem nauki i informatyzacji zostanie będzie Michał Kleiber, a ministrem skarbu państwa - Wiesław Kaczmarek (SLD).
Stanowisko ministra sprawiedliwości obejmie Barbara Piwnik, ministra środowiska - Stanisław Żelichowski (PSL), a ministra spraw wewnętrznych i administracji - Krzysztof Janik (SLD).
Resort zdrowia obejmie Mariusz Łapiński (SLD), ministrem spraw zagranicznych zostanie Włodzimierz Cimoszewicz (SLD), a ministrem pracy i polityki społecznej będzie Jerzy Hausner (SLD).
Szefem Kancelarii Premiera w rządzie SLD-UP-PSL będzie Marek Wagner (SLD).
Rzecznikiem rządu zostanie Michał Tober.
Miller zapowiedział także, że należy liczyć się ze zmianą głównego negocjatora członkostwa Polski w UE Jana Kułakowskiego.
nat, pap

Czytaj też: Drużyna Millera