Komorowski zwołuje Radę Gabinetową. Chce rozmawiać o powodzi

Komorowski zwołuje Radę Gabinetową. Chce rozmawiać o powodzi

Dodano:   /  Zmieniono: 13
Bronisław Komorowski (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Pełniący obowiązki prezydenta, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zapowiedział, że w czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Gabinetowej w związku z sytuacją powodziową. Radę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.
- Korzystając z uprawnień wynikających z pełnienia obowiązków głowy państwa, postanowiłem w czwartek zwołać posiedzenie Rady Gabinetowej. Uważam, że to jest nie tylko najlepsza forma uzyskania informacji o sytuacji powodziowej w kraju, ale również o działaniach poszczególnych resortów, zarówno na rzecz zwalczania powodzi, jak i na rzecz zwalczania skutków klęski żywiołowej - tłumaczył Komorowski. Rada Gabinetowa zwoływana jest przez prezydenta dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. Radę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Radzie nie przysługują kompetencje rządu, nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji.

Komorowski podkreślił, że zwołuje Radę Gabinetową również po to, aby wspólnie ocenić możliwości finansowe państwa - związane z walką z żywiołem oraz po to, aby omówić rządowe projekty ustaw, które mają na przyszłość skuteczniej przygotować państwo na ewentualność powodzi. Komorowski zapowiedział, że chodzi o projekty dotyczące regulacji planów zagospodarowania przestrzennego. - Chciałbym, aby Rada Gabinetowa pozwoliła na ocenę tego, w jaki sposób dzisiaj obowiązujące prawo jest wykorzystywane, gdyż mam wątpliwości co do tego, czy w stopniu wystarczającym są wykorzystywane w normalnych, niekryzysowych momentach, przepisy prawa, pozwalające na lepsze regulowanie kwestii zabudowy na terenach zagrożonych powodzią - powiedział marszałek.

Komorowski nie wykluczył też, że skieruje wniosek do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o zbadanie, "na ile system prawa jest wykorzystywany nie w warunkach już trwającej powodzi, ale w warunkach normalnych, codziennych, kiedy podejmowane są decyzje o zabudowie na terenach potencjalnie bardzo zagrożonych powodzią". Marszałek poinformował również, że wszystkie projekty ustaw antypowodziowych, również autorstwa opozycji, trafią razem ze specustawą hydrotechniczną do komisji nadzwyczajnej. Jak dodał, zwróci się do Sejmu o powołanie w drodze uchwały takiej komisji. - Chodzi o to, żeby wszystkie ustawy związane z wnioskami, płynącymi z doświadczenia powodziowego, były razem opracowywane w trybie jak najszybszym - zaznaczył. Wyraził też przekonanie, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, taka komisja zostanie powołana.

Zdaniem Komorowskiego, rząd skutecznie i dobrze zarządza kryzysem powodziowym. - Aczkolwiek sytuacja jest bardzo trudna. Rząd robi to dobrze i skutecznie m.in. dzięki pracy, ogromnemu wysiłkowi policjantów, strażaków, wszystkich osób zaangażowanych w zwalczanie powodzi albo jej skutków - ocenił Komorowski.

PAP, arb

 13

Czytaj także