Paetz niewiarygodny

Paetz niewiarygodny

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według sondażu CBOS, ponad połowa Polaków (56 proc.) jest skłonna wierzyć doniesieniom prasowym na temat domniemanego molestowania kleryków przez abp. Juliusza Paetza niż jemu samemu.
Zaprzeczeniom hierarchy wierzy 11 proc.
33 proc. ankietowanych nie potrafi natomiast odpowiedzieć na pytanie, komu są skłonni bardziej wierzyć. Jedynie wśród respondentów najczęściej praktykujących przeważają ci, którzy są skłonni wierzyć metropolicie poznańskiemu (39 proc.) niż prasie (23 proc.).
O tym, że publikacje na temat rzekomego molestowania seksualnego przez metropolitę poznańskiego księży i kleryków powinny się ukazać, mimo że władze kościelne nie zajęły jeszcze w tej sprawie stanowiska, przekonanych jest ponad dwie trzecie (69 proc.) Polaków. 48 proc. z nich twierdzi, że powinno się zdecydowanie tak stać, ponieważ prasa ma obowiązek informować społeczeństwo niezależnie od stanowiska jakichkolwiek władz. Pozostałe 21 proc. uważa, że taka publikacja raczej powinna się ukazać.
nat, pap
 0

Czytaj także