Pamięć o Katyniu

Pamięć o Katyniu

Dodano:   /  Zmieniono: 
W 62. rocznicę zbrodni katyńskiej pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie w Warszawie złożono kwiaty oraz modlono się za wymordowanych Polaków.
W uroczystości przed pomnikiem wzięli udział m.in. kombatanci, przedstawiciele władz Warszawy, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów, Andrzej Przewoźnik - sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Witold Kulesza z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Rzecznik Interesu Publicznego Bogusław Nizieński.
Decyzję o wymordowaniu polskich oficerów, wziętych do niewoli po agresji na Polskę 17 września 1939 roku, podjęły najwyższe władze ZSRR. 15 tys. oficerów Wojska Polskiego, policjantów, funkcjonariuszy ochrony pogranicza, straży granicznej oraz  więziennej - przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i  Ostaszkowie - rozstrzeliwano od kwietnia do maja 1940 roku w  Katyniu, Charkowie oraz Twerze.
Pierwszy transport oficerów z obozu w Kozielsku wyruszył do  Katynia 3 kwietnia 1940 r. Zbrodnię katyńską ujawnili hitlerowcy 13 kwietnia 1943 r.
W Katyniu pochowano oficerów WP z obozu w Kozielsku, jeńcy ze  Starobielska pochowani są w Charkowie, a z Ostaszkowa - w  Miednoje. Nadal jednak poszukuje się grobów prawie 7 tysięcy oficerów i urzędników polskich.
les, pap
 0

Czytaj także