Kopacz dzieciom: dentysta dla każdego

Kopacz dzieciom: dentysta dla każdego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Ewa Kopacz (fot. WPROST) Źródło: Wprost
Przedstawimy pakiet nowych rozwiązań, które mają usprawnić opiekę medyczną w szkołach i zwiększyć dostęp do stomatologii - zapowiedziała minister zdrowia Ewa Kopacz. Minister podkreśliła, że nowe rozwiązania zostaną przedstawione w ciągu kilku tygodni. - Położymy na pewno nacisk na opiekę stomatologiczną. Chciałabym, żeby miała zdecydowanie szerszy wymiar, jeżeli chodzi o dzieci - mówiła Kopacz.

- Będziemy udoskonalać rolę pielęgniarki i higienistki szkolnej. Natomiast co do obecności lekarza w szkole, uważam, że byłoby w tej chwili wbrew systemowi - tłumaczyła minister. Kopacz dodała, że opieka medyczna w szkołach ma być dużo szersza i powinna objąć dodatkowe dziedziny. Kopacz nie chciała mówić o szczegółach proponowanych rozwiązań. Zaznaczyła, że zostaną one zaprezentowane podczas specjalnej konferencji.

Profilaktyczna opieka medyczna w szkołach obejmuje obecnie m.in. testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej i niezdiagnozowanych chorób oraz zaburzeń lub wad; profilaktyczne badania lekarskie, kwalifikację do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, kwalifikację do programów rehabilitacyjnych, profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną, udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz obowiązkowe szczepienia ochronne. Do obowiązków pielęgniarki lub higienistki szkolnej należy m.in. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, organizowanie profilaktycznych badań lekarskich, prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej, współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, a także prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.

W swoim sprawozdaniu za 2009 r. rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwracał uwagę na brak odpowiedniej opieki medycznej w szkołach, utrudniony dostęp do pediatrów i stomatologów.

PAP, arb

 1

Czytaj także