Kopacz przejęta, ministrowie debatują w Sopocie

Kopacz przejęta, ministrowie debatują w Sopocie

Ewa Kopacz (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
W Sopocie rozpoczęło się dwudniowe nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia 27 krajów UE, pierwsze z serii ministerialnych spotkań w Polsce w ramach prezydencji. Dyskusja będzie dotyczyła m.in. dopalaczy, epidemii E. coli i zdrowia Europejczyków.
- Jestem nie tylko przejęta, ale też dumna, bo dzisiaj rozpoczynamy nową pozycję Polski w Unii Europejskiej dotyczącą kreowania polityki zdrowotnej przez co najmniej pół roku - oświadczyła minister zdrowia Ewa Kopacz przed rozpoczęciem posiedzenia. Według Kopacz, dyskusja w Sopocie będzie dotyczyła priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE w polityce zdrowotnej. - Będziemy dyskutować o wyrównywaniu szans u dzieci w zakresie zaburzeń komunikacyjnych, czyli mowy, słuchu, wzroku i o transplantologii, o dopalaczach. Będziemy też mówić o sytuacji dotyczącej epidemii zakażeniem E.coli - mówiła minister.

Polska opowie o dopalaczach

Kopacz powiedziała, że w zakresie tzw. dopalaczy Polska chce pokazać, że ma rozwiązanie ustawowe w tym zakresie i ma efekty w walce z tymi substancjami. - W październiku ubiegłego roku do szpitali zgłaszało się ok. 300 osób po zażyciu tzw. dopalaczy, w poprzednim miesiącu zgłosiło się tylko sześć osób, i jest to niewątpliwie sukces - stwierdziła Kopacz. Szefowa resortu chce, by ponad 50 rozpoznanych w Polsce szkodliwych substancji zostało uznanych w Europie jako substancje psychoaktywne i odurzające. Według Ewy Kopacz Polska chce, aby w ramach wspólnej polityki w zakresie transplantologii i zaburzeń komunikacyjnych powstały centra referencyjne, które informowałyby o liczbie przypadków i o innowacyjnych metodach leczenia.

Pomówią o zdrowym stylu życia

W drugim dniu posiedzenia ministrów zdrowia poruszony ma być temat czynników wpływających na zdrowie, np. zdrowy styl życia oraz walka z otyłością. Rzecznik prezydencji w ministerstwie zdrowia Jakub Gołąb oświadczył, że w dwudniowym spotkaniu zorganizowanym w Sopocie bierze udział ok. 140 osób, w tym wysocy rangą przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele WHO oraz dyrektor Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Marc Sprenger. Spotkaniu będzie przewodniczyła Kopacz.

Tylko rozmowa, żadnych decyzji

Nieformalne spotkania szefów resortów ze wszystkich krajów UE odbywają się cyklicznie w kraju, który aktualnie przewodniczy pracom Rady UE. Nie zapadają na nich formalne decyzje. Dyskusja i wnioski prezydencji służą przygotowaniu gruntu pod decyzje, które będą mogły być podjęte na formalnych spotkaniach w Brukseli i Luksemburgu.

zew, PAP

Czytaj także

 0