"Geologicznie Polska jest najbogatszym krajem". Ziobryści chcą nowego organu

"Geologicznie Polska jest najbogatszym krajem". Ziobryści chcą nowego organu

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Solidarna Polska chce powołać Polską Służbę Geologiczną (fot. Infrogmation/Wikipedia)
Klub Solidarnej Polski złożył do marszałek Sejmu projekt ustawy, który przewiduje powołanie Polskiej Służby Geologicznej, jako organu państwa. Według autorów projektu Służba ma m.in. dbać o politykę geologiczną państwa.
Poseł SP Mariusz Jędrysek przekonywał, że Polska jest najbogatszym krajem jeśli chodzi o zasoby geologiczne, a nie ma organu państwa, który by dbał te sprawy. - Polska Służba Geologiczna będzie spinała i dbała o politykę geologiczną państwa, to może być dźwignia gospodarcza naszego kraju, która spowoduje rozwój technologii - stwierdził Jędrysek.

Służba - zgodnie z projektem - ma "wykonywać zadania z dziedziny geologii, w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej kraju oraz  opracowania perspektyw złożowych w celu odnowienia bazy surowcowej dla  Polski i racjonalnego gospodarowania strukturami geologicznymi".

Działalność Służby ma być finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pochodzących z opłat ustalanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego oraz ze środków uzyskanych w wyniku powierzonych zadań. "Utworzenie Służby spowoduje nie tylko obniżenie kosztów działalności geologicznej państwa, ale działalność ta zacznie w sposób efektywny przynosić przychody skarbu państwa - pośrednio i bezpośrednio" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Jędrysek ocenił, że powołanie Polskiej Służby Geologicznej będzie służyło prowadzeniu skutecznej polityki państwa w zakresie geologii oraz  działaniu na rzecz maksymalizacji zysków państwa. Wyraził też nadzieję, że projekt ustawy autorstwa Solidarnej Polski znajdzie poparcie w  parlamencie.

Zadania państwowej służby geologicznej (i państwowej służby hydrogeologicznej) wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, nad którym nadzór sprawuje minister środowiska.

zew, PAP