Prokuratorzy grożą... emeryturami

Prokuratorzy grożą... emeryturami

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Andrzej Seremet (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Do 700 prokuratorów mogłoby odejść w 2012 r. w stan spoczynku, gdyby wprowadzono niekorzystne dla nich zapisy. W związku z tym prokuratur generalny Andrzej Seremet uważa, iż zasady stanu spoczynku dla prokuratorów powinny pozostać bez zmian.
Maciej Kujawski z biura prasowego Prokuratora Generalnego podkreślił, że Seremet zamówił w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratora Generalnego analizę, czy  ewentualne zmiany mogą być podważone przez zapisy konstytucji. - Na  razie nie ma nawet wstępnego projektu zmian, trudno zatem wypowiadać się nam szczegółowo - dodał Kujawski.

Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że w połowie przyszłego roku pojawi się nowa regulacja dotycząca stanu spoczynku sędziów i  prokuratorów. Tusk przekonywał, że wszystkie zmiany mają na celu przekonanie obywateli, że ciężary i trudy obrony Polski przed kryzysem muszą być rozkładane, jak to tylko możliwe, sprawiedliwie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości Jarosław Gowin powiedział z kolei, że  sędziowski stan spoczynku jest zagwarantowany konstytucyjnie i dlatego nie widzi on powodu, "dla którego mielibyśmy dążyć do zmiany konstytucji". Dodał, że w przypadku prokuratorów opinie konstytucjonalistów są rozbieżne (prokuratura nie jest wpisana do  konstytucji). 9 grudnia Gowin po spotkaniu z Seremetem zgodził się z nim, że stan spoczynku prokuratorów to ich prawo nabyte i gwarancja niezależności. Jego resort przygotuje rekomendacje w tej sprawie.

Kujawski poinformował, że z wyliczeń Prokuratury Generalnej wynika, że ok. 700 czynnych prokuratorów bądź już nabyło prawo do stanu spoczynku, bądź uzyska je w  2012 r. - Gdyby pojawiły się w prawie zapisy dla nich niekorzystne, mogliby się zdecydować na odejście, co mogłoby zaburzyć pracę prokuratury - dodał Kujawski. Wyjaśnił, że chodzi o "najbardziej doświadczonych prokuratorów o najdłuższym stażu".

Prokuratorzy przechodzą w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku, lub 60 roku życia - w  przypadku kobiet. Prokuratorowi przechodzącemu w stan spoczynku na  ogólnych zasadach przysługuje uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Wyjątkiem było 27 prokuratorów byłej Prokuratury Krajowej, niepowołanych w 2010 r. do  Prokuratury Generalnej przy jej tworzeniu. Zastosowanie do nich miał przewidziany przez ustawę z 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze jednorazowy i szczególny tryb - po przejściu w stan spoczynku przysługuje im do czasu osiągnięcia wieku 65 lat uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Przedział wiekowy tych prokuratorów wynosił od 38 do 69 lat.

Specyficzna sytuacja sędziów i prokuratorów polega m.in. tym, że od  ich uposażeń w czasach czynnego wykonywania zawodu nie jest odprowadzana składka do ZUS. Uposażenie dla sędziego czy prokuratora w stanie spoczynku nie pochodzi zatem z ZUS, lecz jest formą zabezpieczenia płaconą im przez Skarb Państwa za wcześniejszą służbę w wymiarze sprawiedliwości.

PAP, arb