Poczta Polska pozwoli odejść 2300 pracownikom

Poczta Polska pozwoli odejść 2300 pracownikom

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poczta Polska uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Poczta Polska uruchomiła 23 stycznia Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników. Do końca 2012 roku może z niego skorzystać 2300 osób. To pierwszy tego typu program w historii spółki - poinformowała firma.
Program Dobrowolnych Odejść (PDO) skierowany jest do tych osób, które w przypadku ewentualnego odejścia z firmy mogą pozyskać środki z  funduszu ubezpieczeń społecznych, korzystając z uprawnień przedemerytalnych. W drugiej kolejności mogą z niego skorzystać pracownicy likwidowanych i przekształcanych jednostek lub komórek organizacyjnych. Według prezesa Poczty Polskiej Jerzego Jóźkowiaka, wprowadzenie PDO może pomóc zmniejszyć negatywne skutki wprowadzenia w spółce koniecznych zmian, tak by firma mogła stać się silnym i skutecznym graczem na uwolnionym rynku.

- Strategia Poczty Polskiej do 2015 roku zakłada zwiększenie przychodów z najbardziej perspektywicznych rynków: usług bankowo–ubezpieczeniowych, paczkowych i logistyki – podkreślił Jóźkowiak. Dodał, że firma wdrożyła nową, nastawioną na sprzedaż strukturę i  wprowadza nowe produkty. Jeżeli firma będzie rozwijać sprzedaż tak, jak jest to w planach, wówczas prawdopodobieństwo głębokiej redukcji zatrudnienia będzie mniejsze. - Jednak mimo tych działań nie dla wszystkich osób uda się znaleźć pracę w Poczcie - zaznaczył prezes.

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski powiedział, że na ostateczny kształt Programu Dobrowolnych Odejść mogli mieć wpływ wszyscy pracownicy, którzy opiniowali program poprzez różne kanały komunikacji wewnętrznej, także działające w firmie związki zawodowe. - Pracownicy, którzy chcieliby wziąć udział w programie powinni zgłosić to do końca marca tego roku. Jednak nie wszyscy, którzy się zgłoszą będą mogli skorzystać z programu. Możliwe są odmowy -  wyjaśniał. Dodał, że pracownicy Poczty Polskiej objęci programem otrzymają odprawy obliczane na zasadach ustawowych oraz odszkodowania wypłacane dobrowolnie przez firmę. Wysokość odpraw na zasadach ustawowych zależy od stażu pracy w Poczcie Polskiej. Osoby ze stażem krótszym, niż 2 lata mogą liczyć na jednomiesięczne wynagrodzenie, ze stażem od 2 do 8 lat -  na dwumiesięczne wynagrodzenie, a ze stażem powyżej 8 lat - na  trzymiesięczne wynagrodzenie.

Wysokość dobrowolnego odszkodowania, które będzie wypłacane razem z  odprawą jest również uzależniona od stażu zawodowego. W przypadku stażu krótszego niż 6 lat będzie to dwumiesięczne wynagrodzenie, przy stażu od  6 do 16 lat - trzymiesięczne wynagrodzenie, a przy stażu ponad 16 lat -  czteromiesięczne wynagrodzenie. Długoletni pracownicy poczty mają więc szansę na odprawę w wysokości siedmiomiesięcznego wynagrodzenia, a dodatkowo mogą otrzymać jeszcze miesięczne wynagrodzenie, jeżeli zgłoszenie do programu nastąpi w  terminie 14 dni od daty obowiązywania regulaminu dobrowolnych odejść, czyli od 23 stycznia bieżącego roku.

"Poczta Polska w ciągu najbliższych czterech lat zamierza przeznaczyć dodatkowo ponad 750 mln zł na nowy system wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników - głównie sprzedażowe, obsługi klienta i menedżerskie. Największa część wydatków przeznaczona będzie na wprowadzenie atrakcyjnych systemów motywacyjnych oraz premii za wyniki. Działania te  wpłyną na polepszenie jakości obsługi klienta w placówkach PP. Zgodnie z  kierunkami strategicznymi Poczty Polskiej do 2015 roku, spółka zamierza zbudować konkurencyjną i rentowną Grupę Kapitałową pocztowo-finansowo-logistyczną oraz chce osiągnąć trwałą rentowność. Celem jest także poprawa jakości usług i obsługi klientów poprzez proponowanie im m.in. nowoczesnych produktów bankowo - finansowych oraz  logistycznych w otwartych i przyjaznych placówkach pocztowych" - czytamy w komunikacie.

ja, PAP

+
 0

Czytaj także