Nie płacisz? Świadectwo i tak dostaniesz

Nie płacisz? Świadectwo i tak dostaniesz

Niektóre szkoły zapowiedziały, że osobom przetrzymującym książki z biblioteki nie będą wydawane świadectwa szkole (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Wstrzymywanie wydawania świadectw szkolnych z powodu nieuiszczenia opłat za świadectwo szkolne lub składek na radę rodziców jest niezgodne z prawem - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie.

"W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi stosowania w niektórych szkołach praktyk wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu m.in. nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, uprzejmie informujemy, że praktyki tego typu są niezgodne z prawem" - napisano w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej MEN.

Przytoczno w nim także fragment z rozporządzenia ministra edukacji z 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zapis ten głosi, że "świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomu, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, są wydawane odpowiednio przez szkoły, kuratora oświaty, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie”.

W ostatnim czasie na sprawę uzależnienia przez niektóre szkoły wydawania świadectw od uiszczenia opłat na radę rodziców lub innych składek zwrócił uwagę m.in. rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Według niego, warunkowanie wydania świadectwa od wniesienia jakichkolwiek opłat stanowi naruszenie praw dziecka oraz jest niezgodne z obowiązującym prawem oświatowym. Tymczasem - jak poinformował - co roku otrzymuje sygnały o nieprawidłowościach w tym zakresie. Problem podnoszą nie tylko rodzice uczniów, ale i nauczyciele, którzy są obligowani przez dyrektorów szkół do zbierania pieniędzy.

Według Michalaka nowym problemem, który pojawił się w tym roku w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, są tzw. obiegówki (zawierają one takie informacje, jak np. dokonanie wpłaty na radę rodziców, na modernizację sprzętu muzycznego w szkole muzycznej, rozliczenie z biblioteką szkolną). Jak poinformował rzecznik, rodzice sygnalizują, że od ich wypełnienia i złożenia w odpowiednim terminie szkoły uzależniają wydanie świadectwa szkolnego.

ja, PAP

Czytaj także

 0